weby pro nejsevernější čechy

Starožitnému nábytku se v Severočeském muzeu dostává náležité péče

V rámci projektu Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea probíhá také restaurování předmětů z podsbírky Dřevo-nábytek v ateliéru Svitas Art Design rodiny
Špačkových ve Svitávce u Boskovic. Od léta 2021 zde bylo restaurováno prvních deset kusů starožitného nábytku.
„Historický nábytek nám dává zprávu o tom, jak lidé v té které etapě žili. V jakém byli postavení, zda byli dobře situovaní, či naopak. Vidíme na něm také řemeslnou zručnost,
techniky a nástroje, které řemeslníci ve své době používali,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
„Sbírka nábytku v Severočeském muzeu zahrnuje řadu zajímavých exponátů vynikající uměleckořemeslné úrovně. Některé z nich se však od jejich získání dosud nepodařilo uvést do původního stavu, ve kterém bychom je mohli prezentovat návštěvníkům na výstavách nebo v katalozích. Nyní se díky projektu Záchrana pokladů z depozitářů Sveročeského muzea zrestauruje téměř čtyřicet historicky významných kusů nábytku reprezentujících tradici evropské uměleckořemeslné výroby v období 16. až 19. století,“ říká Jan Virt, kurátor sbírky nábytku.


V souboru se nacházejí čtyři skříně a jedna prosklená vitrínka, která sloužila k vystavování skla a porcelánu. Soubor dále obsahuje dva příborníky určené pro ukládání nádobí, jednu komodu s prací nástavbou a dva komodové sekretáře s tabernáklem.
Komoda se objevila v období baroka, jako nový typ nábytku určený k ukládání menších kusů oděvu. Měla zpravidla tři velké zásuvky. Na komodu někdy mohla navazovat psací nástavba ve formě výklopné psací desky, určená k vyřizování písemných dokumentů a korespondence.
Z komody je odvozený komodový sekretář složený ze tří dílů. Na komodu navazuje ve střední části výklopná psací deska, na níž je nasazen nástavec se dvěma řadami zásuvek a skříňkou uprostřed.
Veškerá nábytková kování restaurátor očistil a zakonzervoval. Chybějící kování se nově vyrobila. Zhotoveny byly také nové klíče. Veškeré chybějící lišty a dřevořezby se doplnily a
opravily se vady v materiálu. Vnitřní i vnější části povrchu dřeva restaurátor jemně očistil. Na některých kusech bylo potřeba odstranit konstrukční vady a nevhodné předchozí
restaurátorské zásahy. Zrestaurované předměty byly převzaty kurátorem sbírky do depozitáře nábytku a jsou připraveny k prezentaci veřejnosti na výstavách nebo v expozici uměleckých řemesel.

Tagy