weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj dokončuje rekonstrukci Muzea Českého ráje v Turnově

Rekonstrukce, která navazuje na úspěšné vybudování expozice horolezectví z roku 2019, byla pro muzeum prozatím největším a nejsložitějším projektem v historii muzea. Dokončuje se tím dlouhodobý investiční proces v turnovském muzeu. Rekonstrukce je navržena tak, aby byl domu vrácen jeho původní výraz a historická hodnota.

„Liberecký kraj své příspěvkové organizace dlouhodobě a systematicky podporuje. Jsem velmi rád, že se podařilo dokončit rekonstrukci Muzea Českého ráje v Turnově, a to zrovna k 750 narozeninám města,“  uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Rekonstrukcí objektu dojde k přesunutí expozice Luminiscence a k rozšíření expozice mineralogie. Do druhého nadzemního podlaží bude umístěn velký multifunkční přednáškový a výstavní sál s technickým zázemím a sociálním zařízením.

Na expozici horolezectví bude stavebně napojen sál věnovaný dílu předního českého fotografa hor a horolezců Viléma Heckela, který spolu se svými třinácti kamarády tragicky zahynul 31. května 1970 při expedici pod Huascaránem v Peru.

„Muzeum Českého ráje se v posledních letech proměňuje v moderní muzejní stánek a otevírá se mnohem více návštěvníkům všech věkových kategorií. Rekonstrukce této budovy bude znamenat, že dáváme muzeu další rozměr. Mimo nové expozice vznikne také sál, ve kterém budou probíhat besedy a nejrůznější akce. Po horolezecké expozici, která přilákala, kromě skalních, úplně nové návštěvníky, bude č.p. 72 novým impulzem pro rozvoj muzea. Bez skvělých a nadšených lidí by ale žádný kulturní stánek nefungoval dobře a lidé by do něj nechodili. Máme štěstí, že v Muzeu Českého ráje takový tým byl již za vedení Vladimíry Jakouběové. Současný ředitel Jan Prostředník a jeho lidé posouvají muzeum zase o kus dál,“  říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Přístupy do expozic v muzeu budou bezbariérové s výjimkou suterénních prostor, u kterých s ohledem na památkovou ochranu stavebních konstrukcí nelze bezbariérový přístup stavebně vyřešit. Součásti zrekonstruovaného objetu budou i konzervátorské dílny. Objekt bude mít novou fasádu včetně oken a vstupních dveří.

Resort investic předpokládá dokončení stavebních prací koncem dubna letošního roku. Náklady na celkovou rekonstrukci se předpokládají ve výši cca 25,5 mil. Kč včetně DPH (etapa I. – III.).

Nyní se prověřuje, zda je možné v muzeu vybudovat nádrže, ve které se zadržuje dešťová voda, a instalovat fotovoltaické panely v souladu s nejnovějšími trendy v boji proti klimatickým změnám.