weby pro nejsevernější čechy

Březen ve znamení tulipánů pro onkologicky nemocné. Přináší jaro, naději i změnu

Již jedenáctý ročník tzv. Tulipánového měsíce na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých pořádá organizace Amelie. Za cíl si klade přinést společně s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním. V březnu dobrovolníci vyzdobí tulipány oddělení nemocnic s pacienty nemocnými rakovinou a uskuteční se i několik tematických akcí, jako je například výstava v obchodním centru FORUM Liberec, která je k vidění po celý měsíc.  

„Jsem velmi rád, že již jedenáctým rokem funguje akce Tulipánový měsíc, která přináší nejen naději nemocným a jejich blízkým, ale také osvětu a povědomí o onkologických onemocněních pro veřejnost. Je velmi důležité, abychom před nemocí nezavírali oči a netvářili se, že se nás netýká. Velmi si vážím práce všech lékařů, organizací a dobrovolníků, kteří se tomuto nelehkému tématu dlouhodobě a systematicky věnují,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Akce odstartovala v pondělí 27. února v obřadní síni liberecké radnice, kde mimo jiné zazpíval sbor Libé hlasy pod vedením Dany Houdkové.

V rámci Tulipánového měsíce mohou zájemci navštívit řadu akcí jako jsou přednášky a workshopy nebo výstavu v obchodním centru FORUM Liberec. Výstava obrázků nejen od dětí z mateřských a základních škol, ale i dospělých či seniorů, dává nemocným vědět, že nejsou sami. Zároveň připomíná veřejnosti, jak je jejich podpora důležitá. Akce probíhá ve spolupráci s obchodním centrem, které se do Tulipánového měsíce zapojí i 8. března na Mezinárodní den žen koupí pěti set benefičních tulipánů, které pak rozdá zákaznicím.

Organizace Amelie také navázala spolupráci s doručovací společností Florea.cz, která věnuje 30 % z každého prodaného tulipánu na bezplatné služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Akci mohou dobrovolníci podpořit také zasláním DMS ve tvaru DMS AMELIE 90 na telefonní číslo 87 777.

Více informací najdete na webu www.tulipanovymesic.cz

 

Tagy