weby pro nejsevernější čechy

Obce okresu Liberec na historických fotografiích

Státní okresní archiv v Liberci nechá zájemce o historii znovu nahlédnout do svých sbírek. Stane se tak prostřednictvím historických fotografií měst a obcí libereckého okresu. Zahájení výstavy spojené se Dnem otevřených dveří okresního archivu proběhne v úterý 20. června 2023 v Liberci, ve Vilové ulici.

Liberecký okresní archiv se připojí k letošní oslavě Mezinárodního dne archivů výstavou historických fotografií. „V minulosti jsme návštěvníkům představili dávno zmizelá místa v centru krajského města. Po nich následovaly snímky k roku 1968, městským čtvrtím, hospodám a restauracím. Zájem o historické snímky trvale stoupá, a tak budeme pokračovat s představováním dalších unikátů z našich sbírek,“ prozradil ředitel archivuMgr. Robert Filip. „Výstavu jsme nazvali„Obce okresu Liberec na historických fotografiích.“Vizuálně opouštíme samotný Liberec a vydáme se do měst a obcí v jeho okolí“, dodává ředitel.

Od Bílého Potoku až po Žibřidice

Kurátorka výstavyMgr. Jana Pažoutováprocházela stovky fotografií z archivní sbírky a vybírala zajímavé snímky obcí a měst okresu Liberec z různých časových období. „Naše letošní výstava vynechává Liberec a věnuje se městům a obcím okresu. Na výstavních panelech jsou k vidění obrázky z různých časových období. Mimo jiné zachycují města Český Dub, Frýdlant, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava nebo Osečná. Nabídnou pohled na typické stavby a známé památky. Představí se ale i nevšední a dnes už zmizelá místa. K okresu Liberec dnes spadá i Jablonné v Podještědí, proto jsme zařadili i fotografie zámku Nový Falkenburk, pořízené členy průmyslnické rodiny Liebiegů,“ prozradilaJana Pažoutová. Na výstavě jsou zastoupeny obrázky z Arnoltic, Bílého Potoka, Chotyně, Kryštofova Údolí, Křižan, Lázní Libverda, Kunratic, Václavic nebo Žibřidic. Celkově výstava nabídne téměř 250 fotografií.

Mezinárodní den archivů a otevření výstavy

Vúterý 20. června 2023se liberecký okresní archiv po několika letech znovu představí veřejnosti na Dni otevřených dveří. Už od osmi hodin ráno bude zpřístupněna výstava starých fotografií. Podívat se na ně můžetev tento denmimořádně aždo 20 hodin, což se už nebude opakovat! ArchivářBc. Petr Kolínprovede zájemce po areálu archivu. Prohlídky začnou v10:00, v 15:00a v17:00hodin. Jejich součástí bude letos mimořádně i návštěva restaurátorské dílny, kterou představíMgr. Jana Chocholoušková. Vstup na výstavu i na prohlídky archivu jeZDARMA.

Podle řediteleFilipamají historické snímky své nepopiratelné kouzlo, lidé je rádi sledují a komentují. Prohlídka původní podoby míst, kterými mnohdy denně chodíme, nás nepřestává fascinovat. Při pohledu na tváře zachycené na některých snímcích můžeme přemýšlet nad tím, kolik lidských osudů a příběhů je s těmito místy spojeno.

Expozice„Obce okresu Liberec na historických fotografiích“zůstane v libereckém archivu přístupná v pracovních dnechdo konce září. A to, v pondělí a ve středu od 8 do 16:30 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je z provozních důvodů nutné předchozí objednání nasokaliberec@soalitomerice.cznebo telefonicky na605 244 885.

Státní okresní archiv Liberec

Činnost a fungování archivů v ČR, stejně jako právo veřejnosti nahlížet a studovat uložené materiály, upravuje zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění. Na jeho základě Státní okresní archiv Liberec (SOkA) odborně zpracovává a zpřístupňuje písemnosti úřadů státní a komunální správy, materiály firem, spolků, škol, církevních institucí či písemnosti významných osob našeho regionu. Nejstarší archiválie jsou ze 14. století. Velká část písemností pochází ze 17. – 19. století. Největší množství tvoří materiál vzniklý ve století dvacátém. Převážná část materiálů do roku 1945 je s ohledem na charakter zdejšího osídlení psána německy. Návštěvníkům a badatelům je k dispozici i archivní knihovna se zhruba 24 000 tituly knih, novin a dalších publikací. V depozitářícharchivuse nachází více než6 250 bm(běžných metrů) archiválií tvořících více než 2300 archivních souborů.(Archiválie se měří na běžné metry resp. kilometry – tedy písemnosti, knihy, krabice – vyrovnané pěkně v řadě za sebou).Množstvím uložených archiválií patří Státní okresní archiv Liberec k největším okresním archivům v ČR.SOkA Liberecje organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Tagy