weby pro nejsevernější čechy

Toulky za lidovkou aneb Prozkoumej Liberecký kraj 

I když je Liberecký kraj rozlohou druhý nejmenší v České republice, oplývá poklady nesmírné hodnoty. Jedním z nich jsou zachovalé ukázky tradiční lidové architektury.

Prostřednictvím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu se krajský úřad rozhodl připravit publikaci pro žáky 6. či 7. třídy druhého stupně základních škol a 2. či 3. ročníku prvního stupně víceletých gymnázií, která děti blíže seznamuje s lidovou architekturou typickou pro Liberecký kraj, a to formou zábavnou i naučnou.

Kolegyně z oddělení památkové péči si daly velkou práci s tím, aby byl výsledek přitažlivý pro všechny věkové kategorie, a pro děti zejména. Myslím, že se publikace stane vítanou pomůckou pro poznání lidové architektury našeho kraje ve školách, ale i v rodinách,“  uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kniha je ideální na cesty i do školní lavice. Spojuje poznatky o lidové architektuře v Libereckém kraji, místní cestovatelské tipy a dobrodružný příběh o přátelství a toulkách. Spojovacím článkem celé publikace je příběhová část, kde parta dětí ve věku 13 let o prázdninách prožívá dobrodružství založené na deníkových zápiscích dědečka jednoho z nich.

Publikace má 56 stran a je rozdělena do 8 kapitol podle oblastí s typickou lidovou architekturou. V úvodu je návod na použití publikace i úvodní příběh, kterým publikace začíná. Každá z kapitol má 3 části – příběhovou, deníkovou a vzdělávací.

Tagy