weby pro nejsevernější čechy

Po karavanových stáních podpoří kraj budování zázemí pro cyklisty

Různé oblasti turistiky podporuje dotacemi Liberecký kraj. S velkým ohlasem se setkala nedávná pomoc při budování zázemí pro karavany napříč regionem, nyní kraj napíná své úsilí k budování a vylepšování infrastruktury pro cyklisty. Zájemci mají možnost přihlásit se do nového dotačního programu do konce října.

„Už třetí rok máme otevřený v cestovním ruchu investiční dotační program. Prvním tématem byla karavanová stání a nyní podporujeme infrastrukturu pro cyklisty. Cykloturistika je v posledních letech na mohutném vzestupu, včetně používání elektrokol. Na tento trend program reaguje,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V programu jsou k dispozici dva miliony korun. Nejnižší dotace činí padesát, nejvyšší sto padesát tisíc korun. Z dotace lze pořizovat nabíjecí stanice pro elektrokola a zároveň budovat doplňkové vybavení, jakým jsou například krytá stání na kola. Necílí se již na konkrétní místa – žadatelé mohou vybudovat doprovodnou infrastrukturu podle toho, kde je potřeba. Více informací je k dispozici na odkazu https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/7-10-infrastruktura-cestovniho-ruchu-doprovodna-cyklo-infrastruktura-d455996.htm.

Každý rok přemýšlíme o tématu, které v rámci investičního dotačního programu vypíšeme. Hledáme takové, které je aktuální. V tuto chvíli se rozhodujeme o příštím roce a uvažujeme znovu o tématu cykloinfrastruktury. Uvidíme, jaký bude zájem a pokud bude letošní převis žádostí velký, téma zopakujeme. Pokud ne, zvažujeme podpořit vybudování toalet, a to tam, kde se jedná o turisty navštěvované oblasti,“ řekla Květa Vinklátová.

Výstavbu karavanových stání podporuje kraj od roku 2021; konkrétně se jedná o výstavbu karavanových stání, takzvaných stellplatzů, určených pro krátkodobé parkování obytných automobilů či přívěsů, o pořízení servisní technologie, která zahrnuje například výlevku chemických toalet, výlevku na šedou vodu, elektrickou a vodovodní přípojku, případně další vybavovací prvky karavanových stání a související terénní úpravy.

Až do letošního roku vznikla nebo se aktuálně dokončují karavanová stání na devíti místech kraje – například v blízkosti Singltrek centra v Novém Městě pod Smrkem, v sousedství Parkhotelu ve Smržovce, u naučné Meixnerovu stezku v Horním Prysku, v areálu víceúčelového hřiště ve Svijanech a v blízkosti areálu koupaliště v Lomnici nad Popelkou. V roce 2022 pak kraj podpořil karavanová stání v obci Poniklá. V letošním a posledním roce se úspěšnými žadateli staly statutární město Liberec, město Harrachov a obec Hamr na Jezeře.

Tagy