weby pro nejsevernější čechy

Liberec už má letošní vánoční strom vybraný

Letošním vánočním libereckým stromem je smrk ztepilý z ulice České mládeže. Ze zahrady soukromého majitele ho na náměstí k radnici převezou dobrovolní hasiči Sboru dobrovolných hasičů Liberec – Sever. Ti ho také nejprve v místě růstu pokácejí a po převozu ukotví před historickou radnicí. Dnem převozu je pátek 17. listopadu, den státního svátku, kdy je ve městě menší dopravní provoz.
Také letošní smrk bude zkrácen na tradičních 14, 5 metru, což je výška, která umožňuje zajistit dostatečnou statiku a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Na tuto délku je koncipován i podzemní stojan na náměstí Dr. E. Beneše. Každý strom se z bezpečnostních důvodů zkracuje na tuto velikost. Po ukotvení se pak smrk nazdobí. Letos ho zkrášlí designová výzdoba v podobě herrnhutských hvězd.
„Ty jsou světelné, ale zároveň fungují i jako denní ozdoby. Na stromě bude jedna žlutá vrcholová hvězda o průměru 130 cm, 15 hvězd žlutobílých, speciálně vyrobených pro Liberec, o průměru 70 cm a dalších 20 bílých hvězd o velikosti 40 cm. Toto bude doplněno třemi druhy venkovních světelných stringů, řetězů,“ popisuje mluvčí statutárního města Jana Kodymová.
Strom je na náměstí 50 dní, tedy od 17. listopadu do Tří králů. Během této doby probíhají jak vizuální kontroly, tak kontroly utažení klínů, a to v intervalech přibližně každého třetího dne. Kontroly probíhají i nahodile, například při mimořádných povětrnostních podmínkách, neboť je strom umístěn na volném prostoru a působí tak na něj větší síly.
„Co se týká výběru vánočního stromu, nabídky dostáváme od občanů Liberce v průběhu roku, stejně tak i od obyvatelů blízkých či vzdálenějších obcí. Často se lidí ozývají sami, bez předchozí výzvy. Strom by měl splňovat konkrétní požadavky, tedy vhodnost jeho umístění a dostupnost s ohledem na přepravu, kapacitu a velikost přístupových komunikací, dále kritérium vzhledu stromu, to znamená, že by měl být souměrný, měl by být dostatečně větvený a bohatý na jehličí,“ popisuje mluvčí Jana Kodymová.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v pátek 24. listopadu. Program akce začíná v 16.15 hodin na náměstí před historickou radnicí. „A okamžik, kdy náměstím zazní užaslé vau nad krásou vánočního stromu nastane v 17 hodin přesně,“ doplňuje Jana Kodymová. Vánoční trhy začínají 29. listopadu a potrvají až do 23. prosince 2023. Tržnice letos čítá 40 prodejních stánků. V dolním centru města na Soukenném náměstí před palácem Dunaj bude několik stánků už od 25. listopadu.
Program Adventu Liberec, tedy doprovodných kulturních akcí, město zveřejní v nejbližších dnech.

Tagy