weby pro nejsevernější čechy

Kraj podpoří vodohospodaření téměř devíti miliony korun

Radní Libereckého kraje na svém jednání odsouhlasili poskytnutí sedmi individuálních dotací z Fondu ochrany vod. Z Programu vodohospodářských akcí kraj podpoří rekonstrukce vodovodů nebo nový zdroj pitné vody.

Zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele kraje je zásadní a v dnešní době klimatické změny je důležité také se dobře starat o vyčištění odpadních vod, které v obdobích sucha můžou mít fatální dopady na stav povrchových vod méně vodných toků. I proto v posledních letech vždy najdeme v rozpočtu kraje podporu pro všechny žádosti obcí o podporu vodohospodářské infrastruktury a udělám vše pro to, aby tento trend mohl pokračovat,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Vodohospodářské sdružení Turnov získalo dvě dotace. Jednu na rekonstrukci vodojemu na Cimbále ve výši 1.800.000 korun (11,89 % z celkových způsobilých výdajů) a druhou na nový zdroj pitné vody pro Chuchelnu ve výši 92.693,57 korun (38,51 % z celkových způsobilých výdajů.)

Obec Dolní Řasnice získala dotaci ve výši 1.196.509,83 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů) a využije ji na výstavbu vodovodního řadu. V Jablonci nad Jizerou se dotovaných 672.155,62 korun (42,95 % z celkových způsobilých výdajů) využije na opravu vodovodu. Za stejným účelem putuje 1.800.000 korun (42,37 % z celkových způsobilých výdajů) do Krompachu.

Dotaci ve výši 1.800.000 korun (29,47 % z celkových způsobilých výdajů) získala obec Karlovice na rekonstrukci vodojemu a jímacího zařízení. Obec Poniklá využije dotaci ve výši 1.636.259,47 (42,49 % z celkových způsobilých výdajů) na rekonstrukci vodovodního řadu a na stavbu nového vodovodu.

Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí, podporujeme projekty malých obcí do 4.000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž.Projekt je zároveň v souladu s aktuálně platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,“ uzavřel Židek.

Dotace Liberecký kraj poskytuje na výstavbu, rozšíření či obnovu vodohospodářské infrastruktury, tedy vodovodů, kanalizací, vodojemů, čistíren odpadních vod či náhradních zdrojů pitné vody.

Tagy