weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj navýší spolufinancování projektu rekonstrukce Lidových sadů

Technické podmínky odpovídající požadavkům současné doby získá během plánované důkladné rekonstrukce liberecké kulturní centrum Lidové sady. Generální oprava, zejména interiéru a přístavby, jež přinese kvalitnější zázemí pro umělce i návštěvníky, by měla trvat do roku 2025. Vznikne kulturně kreativní centrum, které zachová historický ráz budovy, ale nenápadně ji doplní o moderní technologie.

„Dojde mimo jiné k rekonstrukci velkého a malého sálu – Experimentálního studia. Kromě vybavení zvukovou a světelnou aparaturou a moderními technologiemi pro projekce získají tyto prostory nově řešenou vzduchotechniku, elektroniku a akustiku,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Budovu Lidových sadů také doplní výtah, který zajistí bezbariérový přístup napříč jednotlivými podlažími. „Rekonstrukce se týká také přísálí, balkonu, galerie, technické místnosti pro velký sál a rozvodny, chodby v prvním patře, šaten, salonku, vstupní haly či toalet,“ doplnila Vinklátová.

Rozpočet stavebních prací uvedený v projektové dokumentaci pro stavební povolení byl 183.699.566,83 korun včetně DPH. Po dokončení projektové dokumentace a zapracování požadavků Národního památkového ústavu, požárního specialisty, distributora elektrické energie a zoologické zahrady a po započítání inflace dojde k navýšení rozpočtu stavebních prací. Celkové výdaje projektu tak aktuálně činí 274.901.015, 57 korun včetně DPH.

Kraj se původně zavázal ke spolufinancování ve výši 78,8 milionu korun. S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji situace kraj navýší tuto částku na 153,9 milionu. Z Národního plánu obnovy získal projekt dotaci ve výši 121 milion korun.„Jsme rádi, že se nám podařilo získat takto vysokou dotaci. V České republice vznikne s podporou z Národního plánu obnovy několik desítek různě zaměřených kulturně kreativních center, jejichž výběr prošel tříkolovým řízením. To, že jsme uspěli s hudebním centrem Lidové sady, považuji za úspěch. Ze stejného programu, a se spolufinancováním města, vznikne ještě v Liberci centrum Linserka,“ poznamenala Vinklátová.

Budova Lidových sadů rekonstrukci nutně potřebuje a po ní by měla sloužit bez úprav další dlouhá léta. Vznesli jsme proto v rámci jejích příprav požadavek na nové vybavení současné zastaralé kotelny a vybudování novévenkovní terasy pro lepší využití zahrady Lidových sadů,“zmínil David Nejedlo, ředitel liberecké zoologické zahrady, která Lidové sady spravuje.

Tyto úpravy představují navýšení zhruba o osm a půl milionu. Národní památkový ústav vyslovil požadavek na moderní prosklené řešení malého sálu, což představuje 8,1 milionu korun.

Během přípravy jednotlivých část projektové dokumentace vyvstaly nové požadavky na stavbu, které nebylo možno předvídat.„Budeme rekonstruovat památkově chráněný objekt, a to s sebou nese mnohem vyšší nároky na řešení stavby. Také současné požární normy jsou daleko přísnější než při vzniku původního kulturního domu,“doplnila Vinklátová

Nový prosklený malý sál je nutné opatřit stíněním, aby se v létě nepřehříval. Podle požadavků požárního specialisty a Národního památkového ústavu musí mít budova nové dveře, okna a lehký obvodový plášť. To představuje navýšení projektu o 27,5 milionu korun.

Rozlučkový večer se současnými Lidovými sady se uskuteční ve velkém sále 18. ledna příštího roku na koncertě Bratří Ebenů.

Tagy