weby pro nejsevernější čechy

Severočeské muzeum zachraňuje poklady z depozitáře. Tentokrát je to skříň

Neorenesanční fasádovou skříň ze sbírek Severočeského muzea v Liberci právě restaurují v ateliéru Svitas Art Design rodiny Špačkových ve Svitávce u Boskovic. Děje se tak v rámci projektu Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea.

Díky tomuto projektu se již podařilo zrestaurovat dlouhou řadu sbírkových předmětů z různých sbírek. Ne vždy to bylo snadné, protože restaurátorů, zvlášť u některých druhů předmětů, je nedostatek,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Nábytkem, který prochází restaurací, je pětidílná neorenesanční fasádová skříň, která má čtyři dvířka od vnitřního úložného prostoru určeného k ukládání předmětů. Skříň spočívá na masivním soklu a její korpus je členěn horizontálně. Mezi oběma patry se nachází kladí se dvěma římsami. Nahoře skříň zakončuje další kladí s profilovanou římsou.

V obou poschodích se na přední stěně nacházejí dvojice dvířek s výrazným kováním. Fasáda skříně je stylizována pomocí drobných architektonických prvků, jakými jsou edikuly, portálky, niky, pilastry s patkami a hlavicemi a intarzie skládající se z ornamentálních prvků.

Tagy