weby pro nejsevernější čechy

Rusové dobyli Náchod

Oblastní galerie v Náchodě (v jízdárně u zámku) dostala ruské umění takříkajíc do referátu už dávno. Letos v létě nabízí hned dvě výstavy z vlastních sbírek doplněné ovšem i o četné zápůjčky z celé republiky.


V přízemí mají návštěvníci možnost projít si ruskou malbu devatenáctého století, jsou tu díla romantická, díla realistická, jsou tu malby historické. A je tu spousta portrétů.
Jsou tu vystaveny ikony, které jsou pro mě bezesporu nejvíc ruské (hned po matrjoškách) a také nejpůsobivější.
(Rámy zdobené zlacením a emaily vypovídají o inspiraci byzantským uměním. Podobné ornamenty a zdobnost má skupina tří ikon. Ikony vytvářejí kompozici Deésis (prosba, modlitba). Bohorodička a Jan Předchůdce, přistupující každý z jedné strany ke Kristu – Soudci (Bohorodička ke Kristově pravici), aby se modlitbou vyjádřenou modlitebními gesty přimluvil za lidstvo při Posledním soudu.)
Na ochozu galerie je potom k dispozici výstava z děl Filipa Maljavina.
(Výstava ukáže bohaté dědictví malíře, který nepřijal bolševický režim a od roku 1922 žil v emigraci ve Francii. Divák uvidí více než 40 děl, včetně krásného ohromného plátna akademického období Maljavina „Kamenščiki“ (Kameníci).)
Zvláštní kontrapunkt této části výstavy dodávají fragmenty z básně F. Maljavin od tajemné české básnířky Ludmily Atsebešové:
Líto mi koníčků bílých/co křikem se splašili.
Do rána při harmonice/blázni je ubyli.
Anebo:
Hořký a sladký chléb život/hoří i mrzne krev/na všecky strany se kývá/bláznovská korouhev.
Mimoděk se mi vybavil citát, který mám bůhví odkud: Slovanská duše, bažina, která se rozestupuje.
A taky, že bych si před případnou další návštěvou těchto výstav mohl dát vodku. Je to sice takové klišé, ale něco na něm bude, protože to nutkání bylo velmi silné)
Co se mě osobně týká, rád bych viděl díla ruských výtvarníků z období, které následovalo. Třeba Černý čtverec Kazimira Maleviče.
Výstavy ruských autorů se tu pořádají každý lichý rok, tak třeba příště.
Pro tentokrát jsem si ho tedy musel nakreslit sám.

20170809 103233 01
Tedy: nechat se na chvíli dobýt ruskými výtvarníky není špatný program na odpoledne. A pak se pochopitelně můžete vydat na prohlídku náchodského zámečku, který je vršku kulatého.

Psáno pro Reflex

Tagy