weby pro nejsevernější čechy

Tři výstavy, které ještě stihnete. A jedna, která teprve bude.

FRANTIŠEK SKÁLA (1956 ) Valdštejnská jízdárna, Praha

„Všemi dostupnými prostředky
se sám sobě pokouším navodit stav úžasu
a zprostředkovat ho druhým

Jedna ruka surovec – druhá ruka citlivec

Apoštol zmaru – lovec mizejících kvalit

Vyvolávám tváře z transkulturního zásvětí

Pohybuji se po riskantní hranici vážného a nevážného

Potápím se ke dnu přiváben hlasem mořské okurky
a na hladinu vynáším perlu “

(F.S. 2017 )

Výstava představuje práce vzniklé od roku 2004 do současnosti. V autorské architektonické a výstavní koncepci (některá díla vznikla přímo pro prostor Jízdárny) připravuje autor divákovi komplexní zážitek. Instalace pracuje s výstavním prostorem jako celkem, jeho světelnou atmosférou a obsahuje jak rozličné výstavní „pavilony“, tak solitérní monumentální díla (Zub času, Štiavnické plátno aj. ). Výstavu je možno chápat jako přehlídku několika autorových tematických expozic, kdy jedna zdánlivě zpochybňuje předešlou stejně, jako zaběhnutý obraz o autorově práci. Celek však vyjevuje skrytý řád, určitou pokoru, názor na svět jako předmět uměleckého zájmu a zkoumání, které chce autor prostřednictvím své tvorby co nejpřesněji artikulovat.
Z osobního pohledu říkám, že jde o jednu z nejradostnějších, nejhravějších a nejpříjemnějších výstav za posledních 25 let. Trhá návštěvnické rekordy, zatím ji vidělo více jak 51 000 lidí. Připojíte se ? Šanci máte ještě do 3. září, v prodloužené výstavní době do 20.00 hodin.

JAROSLAV RÓNA (1957) Dům U Kamenného zvonu, Praha

Už samotné výstavní prostory stojí za návštěvu, jde o jednu z nejstarších a nejvýznamnějších historických budov v hlavním městě, svého času zde pobýval král Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou, ba i mladý kralevic Karel .
Čerstvý šedesátník zaplnil obě patra i přilehlé prostory svými sochami, plastikami a obrazy , vytvořenými za posledních dvacet let a celý soubor jasně dokazuje, že je stále ve výtečné formě, hodně pracovitý a velmi invenční.
Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil jako spoluzakladatel nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny TVRDOHLAVÍ. Již v jejím rámci se profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se dobově aktuálním trendům.
Od počátku své umělecké dráhy byl považován především za malíře, ke změně dochází v období 1992 -1994, kdy takřka přestal malovat a zaměřil se na sochařskou práci.
Vnitřní kontinuitou Rónovy tvorby je vyrovnávání se s fenoménem Zla. Téma smrti, zániku a nekončícího zla prostupuje jeho práce jako červená nit a je spjato s esenciálními dilematy víry, které umělec vnímá pesimisticky. Současně však je v jeho umělecké tvorbě konstantně přítomen pozitivnější protipól..
Se sochařskými díly je možno se setkat ve veřejném prostoru – Marťan u horského hotelu Ještěd v Liberci, Čert u Galerie Lázně v tomtéž městě, Africký plavec v Bratislavě a především nejznámější Pomník Franze Kafky v Praze.
Výstavu lze navštívit až do 29. října 2017

GIACOMETTI – PICASSO – CHIRICO Oblastní galerie Liberec – Galerie Lázně

Jedna z nejvýznamnějších událostí roku v nádherně zrekonstruované budově bývalých Císařských lázních (rozhodně doporučuji udělat si na návštěvu více času a „prolézt“ všechny prostory, kam vás pustí, budete nadšeni) přiváží část soukromé sbírky HELMUTA KLEWANA. Dřívější mnichovský galerista shromáždil unikátní kolekci několika set uměleckých děl významných osobností evropského výtvarného umění 20. století.Jeho zájem se dále soustředí na rakouské poválečné umění. Výstava, která byla nejprve představena v Kunstammlungen und Museen Augsburg a poté v galerie Belveder ve Vídni má v Liberci třetí a poslední zastávku a představuje i umělce, kteří dosud v české republice nevystavovali.
Na výstavě je možno spatřit více jak 150 děl od šedesátky autorů, jsou zde zastoupeny obrazy, grafiky a sochy A. Giacomettiho, P.Picassa, G.de Chirica, K.Schwitterse, Francis Bacona, A.Rainera a dalších.
K vidění do 1. října 2017, komentovaná prohlídka kurátorkou Annou Habánovou 7. září v 10.30 a 17.00 hodin.

(o této výstavě též na rx.cz ->)

A jako závdavek na další výstavní událost roku Vám doporučuji vernisáž výstavy KRIŠTOF KINTERA – NERVOUS TREES 6. září 2017 v Rudolfinu (18.00).