weby pro nejsevernější čechy

Výjimečná cena pro ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 převzali zástupci školy Cenu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2016/2017 za „Nejlepší přeshraniční spolupráci“.

Slavnostní ceremoniál se odehrál v blízkém Budyšíně v budově Steinhausu. Cenu předávali zástupci Regionu: Bernd Lange za německou stranu, Martin Půta za českou a Piotr Roman za polskou stranu. Toto ocenění je vyústěním spolupráce školy s dalšími subjekty na německé straně. Vše začalo v roce 2010, kdy se nám podařilo navázat kontakt s partnerskou školou. V rámci projektů „Intenzívní týden sportu“ a „Česko-německá akademie, aneb jsme sousedé“ to bylo Gymnázium Nossen. V současné době je naší partnerskou školou Schkola Oberland Ebersbach-Neugersdorf. A právě projekty „Společně na horách“ a „Jezdím bezpečně“ byly tím impulsem, který vedl k tak vysokému ocenění. Za projekty je však schována spousta práce. Poděkování patří pedagogům, vedoucím, žákům, administrativním pracovníkům. Bez nich by uskutečnění projektu s tak velkým obsahem a náplní nebylo možné.

V. Zemler, koordinátor projektů ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy