weby pro nejsevernější čechy

Pracovníci Záchranné stanice ARCHA zachránili téměř 1500 obojživelníků při jejich pravidelné jarní migraci

Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA se již 10 let věnuje záchranným transferům obojživelníků při jejich jarní migraci na rozmnožiště. Existuje řada míst, kde každé jaro putují žáby a čolci do rybníků přes rušné silnice, na kterých mnoho z nich uhyne pod koly automobilů. Na těch nejfrekventovanějších cestách staví pracovníci ARCHY speciální zábrany se zabudovanými kbelíky, do nichž obojživelníci při svém tahu napadají a ochranáři je pak mohou bezpečně přenést na druhou stranu silnice.

ARCHA buduje zábrany každoročně na dvou lokalitách – v Harcově u pivovaru Vendelín a v liberecké čtvrti Kunratice. „V Kunraticích by toto opatření nebylo nutné, kdyby řidiči respektovali zákaz vjezdu. Bohužel mnoho neukázněných řidičů tuto zkratku využívá z důvodu budování nové silnice z Lukášova a bez našeho zásahu by zde docházelo doslova k žabím masakrům. V letošním roce jsme v Harcově přenesli pouhých 208 obojživelníků (jejich stavy se zde bohužel z dosud neznámých příčin snižují), za to v Kunraticích jsme naopak nasbírali rekordní počet 1276 obojživelníků. Kyblíky vybíráme vždy několikrát denně“, vysvětluje Ivana Hancvenlová z ARCHY.

Počet přenesených jedinců bude ve skutečnosti ale mnohem vyšší, protože se do záchrany žabích jedinců často bohužel zapojuje i veřejnost. „Přestože jsou na bariérách připevněné informační tabule s žádostí, aby lidé žáby sami nevybírali, tak i letos jsme v Kunraticích takového aktivního občana přistihli. Lidé si bohužel neuvědomují, že tím žabkám více uškodí, než pomohou. Pro tyto zásahy je přesně daná metodika, kterou musíme dodržovat.Každý rok žádáme úřady o povolení k provedení transferu a o obojživelnících vedeme důkladnou evidenci. Je pro nás velmi důležité vědět, kolik obojživelníků se v kterém kyblíku zachytí, protože podle toho se rozhodujeme o počtu a umístění nádob, aby nedocházelo k jejich přeplňování. Když přijedeme k prázdným pastem, může to budit dojem, že tudy táhne jen málo žab a bariéry tedy není třeba vůbec stavět“, dodává Hancvenclová.

Na rozdíl od laiků mohou pracovníci Centra pro zvířata v nouzi v případě nálezu zraněné žáby také poskytnout odbornou pomoc, a především přesně určit počet a druh zachycených jedinců. „Na obou lokalitách se nám letos podařilo přenéstcelkem 869 ropuch obecných, 532 skokanů hnědých, a také neobvykle vysoký počet čolků – 53 obecných a 30 horských“, doplňuje Hancvenclová.

Letošní transfer obojživelníků trval od 4.4. do 25.4.