weby pro nejsevernější čechy

Artenauti v Hraničáři

UMĚNÍ PATŘÍ UMĚLCŮM, MY OSTATNÍ SI CHCEME JENOM HRÁT.“ (Arno Stern)

V létě 2018 proběhl příměstský tábor pod názvem Artenauti. Artenautem může být každý člověk, který se vydává do vesmíru tvarů a barev, aby se o sobě něco dozvěděl. Kreslit umí každý člověk. Je to organicky naprogramovaná činnost, jeden z evolučních nástrojů, který z nás dělá lidské bytosti.
Naši artenauti ze Speciální školy a Praktické školy Pod Parkem v Ústí nad Labem dostali příležitost vystavit svoje práce ve veřejném prostoru, konkrétně v alternativním a progresivním kulturním stánku HRANIČÁŘ. Od 4.září je v galerii ke shlédnutí množství výtvarných prací, ve čtvrtek 6.září proběhla vernisáž s programem, který si děti připravily samy sobě.
Vernisáž zahájila paní ředitelka Speciální školy Pod Parkem paní Mgr. Martina BRHELOVÁ. Poděkovala spolku Hraničář za možnost presentovat práce dětí a vyzdvihla především přínos arteterapie pro žáky s nejrůznějšími handicapy.

Hlavní organizátorkou je speciální pedagožka a arteterapeutka Mgr. Kateřina SVITALSKÁ : “ Jako Artenauti plujeme školním časem, někdy po rozbouřených vodách, když se dítěti nedaří, protože se špatně vyspalo nebo ho zlobí medikace. Ostrov od ostrova nabíráme zkušenosti, tvoříme přátelství, učíme se vyjadřovat svoje potřeby a přání, hrajeme si s výtvarnými prostředky.

Speciální škola na Severní Terase v Ústí nad Labem vzdělává děti s mentálním postižením nebo poruchami autistického spektra. To nejsou nemoci, ale trvalý stav, který ovlivňuje vývoj a celý život člověka. Vývoj rozumových schopností, psychických vlastností a náprava poruch adaptace chování probíhají velmi pozvolna. Terapeutické programy jako arteterapie nebo zooterapie, zařazené do běžného školního rozvrhu, pomáhají dětem přistát v bezpečném přístavu na ostrově klidu a pohody s možností tvořit nebo si jen odpočinout, než bude dítě pokračovat v další školní činnosti

Výstava představuje spontánní práce dětí, kdy terapeutka jen zajišťuje, aby dítě mělo k dispozici zvolené prostředky, ale jinak do práce nezasahuje. Děti jsou vedeny, aby pracovaly samostatně na tématech, která jim dělají radost nebo je zajímají. Spontánní výtvarná tvorba je základem lidské tvořivosti, podporuje sebeuzdravovací procesy a pomáhá člověku rozumně zacházet s emocemi. Jde tedy především o hru s výtvarnými prostředky. Práce se nehodnotí, jsou tu jako otevřené dveře do světa svého tvůrce, lidksé bytosti, která má stejné potřeby být milována a přijímána jako každý jiný člověk.
Některé děti ani nemusí nutně sami něco tvořit, jen rády pobývají v prostoru výtvarné třídy a pozorují druhé připráci nebo si prohlíží jejich výtvory. Pro každé dítě nebo skupinu je potřeba najít činnost a společnost, která je bude především těšit. Protože to důležité je navázat kontakt a být spolu na jedné palubě lodi Artenautů, která pluje… “

Výstava v galeri Hraničář potrvá do 14. září.

Tagy