weby pro nejsevernější čechy

Hraničář v době karantény

Přísná bezpečnostní opatření státu dopadla i na Hraničář. Naše dveře jsou veřejnosti zavřené a v současné chvíli je pro nás, stejně jako pro zbytek světa, budoucnost nejistá. My se ale s výzvami potýkáme od samotného otevření Hraničáře a i této jsme se postavili čelem. Soustředili jsme proto naši činnost do online prostoru.
Moje kino LIVE
Normálně se říká, že kina to nemají době online streamovacích služeb lehké. Paradoxně ale mnoho takových služeb právě teď zavřeným kinům pomáhá. Hraničář v tomto směru využil možnosti programu Moje kino LIVE, který zřizuje distribuční společnost Aerofilms.
Téměř každý den tak můžeme našim divákům poskytnout online filmový zážitek. Jak tofunguje? Divák si skrze online platbu zakoupí vstupenku a obdrží odkaz, na kterém v přesně určenou dobu může sledovat daný film.
Nejde jen o sledování filmu na obrazovce, ale o celou novou kulturu online filmového zážitku. Snímek většinou uvádí české filmové nebo kinařské osobnosti a po jeho skončení se mohou diváci zapojit do debaty o tom, co právě viděli.
Filmy od Aerofilms začínají vždy ve 20:30 a velká část vstupného zůstává kinům.
Blog
Už přes dva roky Hraničář provozuje vlastní blog jako platformu pro komunikaci důležitých témat a mezioborový dialog. V současné chvíli jeho důležitost i význam ale ještě vzrostly.
Každý týden přinášíme čtenářům alespoň jeden nový článek.
Tematicky se držíme buď minulé výstavy, Stáří — o vztahu dvou generací, nebo výstavy současné, Poslední den stvoření: Rekultivace krajiny na Ústecku. Na blogu se tak můžete dočíst třeba o tradicích ústecka v článku od Evy Slunečkové, o tom, co má společného folk a
umělá inteligence od Jiřího Špičáka, nebo jaké filmy a seriály doporučuje kino tým Hraničáře.
Hraničář dětem
Jednou z důležitých součástí programu Hraničáře byly vždy kreativní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež. V tomto směru pokračujeme i za současné situace. Připravili jsme několik možností, jak děti zabavit a něco nového je při tom naučit. Ve většině případů k tomu diváci
nepotřebují nic, co by doma jinak neměli.
Jednou z hlavních aktivit v tomto směru je kurz ploškové animace pro děti. Plošková animace spočívá ve skládání jednotlivých statických snímků, které po rychlém přehrání navodí iluzi pohybu. K její tvorbě se využívají převážně dvourozměrné rekvizity, jako jsou
například vystříhané obrázky z papírů nebo textilu. Kreativitě se ovšem meze nekladou a děti mohou použít cokoliv z jejich okolí. Potřebují k tomu jen mobilní telefon, improvizovaný stativ a několik věcí, které najdou doma.
Za zmínku rozhodně stojí i pracovní listy Vladimíre, pojďme do Labe! Ty jsou plné kreativních úkolů, hádanek a zajímavých informací o ústecké architektuře. Pracovní listy si může na našich webových stránkách tady -> kdokoliv stáhnout, vytisknout a pustit se do tvorby.

Poslední den stvoření
Krize zastihla Hraničář přímo ve chvíli, kdy jsme uváděli novou výstavu. Ta tak může být zastíněna jinými aktivitami, ale je třeba uvést, že výstava Poslední den stvoření formuje a utváří většinu toho, co Hraničář v současnosti dělá. Ať už jsou to zmíněné kurzy ploškové
animace nebo obsah na blog. K tomu navíc chystáme online prohlídku výstavy a další aktivity. Divákům jsme zatím na našich webových stránkách nabídli online průvodce výstavou a na našich facebookových stránkách najdete fotky z vernisáže.
O výstavě:
Výstava Poslední den stvoření se věnuje tématům rekultivace a péče o krajinu v době klimatických změn. Neposkytuje žádné jednoznačné odpovědi na naše nejpalčivější otázky týkající se půdy a zdevastovaného životního prostředí, ale navrhuje přeskládat vztahy a znaky v obraze krajiny, který spoluutváříme. Více informací naleznete tady ->
E-shop
Na závěr bychom ještě rádi zmínili nově spuštěný e-shop Hraničáře, kde si můžete zakoupit hraničářské memorabilie, fotografie, plakáty či grafiky našich blízkých umělců. Vylepšit si tak můžete svou domácnost a zároveň podpoříte budoucí provoz Hraničáře. POZOR! Nabídka nikdy není konečná a neustále se rozšiřuje.

Tagy