weby pro nejsevernější čechy

Zima v Lázních startuje

Oblastní galerie Liberec otevírá svojí další lázeňskou sezónu výstavamiPatrika Hábla –Cesta do dalekého Horozemí,Nebezpečné vázyJiřího Davidaa restaurovaných soch z galerijních sbírek pod názvemStaletím navzdory.

Liberecká galerie letos slaví 70. výročí své existence aod března je jejím novým ředitelemhistorik umění, japanolog a pedagog Filip Suchomel. Právě on je kurátorem dvou výstav, v nichž představí tvorbu dvou významných umělců současné české výtvarné scény.„Mým cílem při utváření výstavního programu galerie je pravidelně v Liberci představovat to nejlepší z českého současného umění a vytvářet nový kurátorský pohled v širších historických a filozofických souvislostech. Zároveň chci naplno využít potenciál výjimečného výstavního prostoru bývalých lázní.Krajiny Horozemí Patrika Hábla evokují tradiční malbu Dálného východu, což je tak trochu také můj profesní zájem. Nesou základní rysy asijské krajinomalby reprezentované vertikálními svitkovými obrazyKAKEDŽIKU,na kterých se uplatňuje rozptýlená plošná perspektiva, jednobarevnost doplněná gradací v jemných valérech nebo řízená vertikalita kompozice,vysvětluje Filip Suchomel.ZIMA V LÁZNÍCH je tak dalším představením nového směřování programové koncepce galerie pod Suchomelovým vedením. „Filipu Suchomelovi se během prvních měsíců jeho působení na pozici ředitele Oblastní galerie podařilo dostat tuto instituci opět do povědomí veřejnosti, vzbudit zájem o dění v galerii a vytvořit za pomoci kavárny Nordbeans Lázně z této krásné budovy opravdové místo pro setkávání,“dodává Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. V rámci zimní sezóny se veřejnosti otevře výstava Patrika HáblaCesta do dalekého Horozemív Bazénové a Podbazénové hale, dále výstavaNebezpečné vázyJiřího Davida v galerii 1PP a zároveň budou v Grafickém kabinetu představeny restaurované sochy ze sbírek OGL ve výstavěStaletím navzdory. 

CESTA DO DALEKÉHO HOROZEMÍPatrika Hábla

V hlavním výstavním prostoru bývalých Lázní, Bazénové hale, vytvořil oceňovaný malíř i pedagog na pražské Umprum Patrik Hábl spolu s kurátory Filipem a Marcelou Suchomelovými jakousi až mystickou krajinu hor a vodopádů, nazývanou v tomto projektu Horozemí, tvořenoudlouhými vertikálními svitky, a doplněnou polyptychy evokující rozeklané horské masivy protkané hlubokými údolími v mlžném oparu. Na ochozu Bazénové haly se návštěvníci seznámí s vývojemHáblova imaginativního pojetí krajiny od konce 90. let do počátku druhého desetiletí 21. století. Podbazénová hala pak naopak představuje aktuální a současnou autorskou tvorbu jmenovaného konceptuálního malíře v instalaci „vytrhávaných“ obrazů, které doslova „uzrávají“ několik let v umělcově ateliéru.Výstava potrvá do 11. února 2024.

Jiří David a jehoNEBEZPEČNÉ VÁZY 

Sklo, žiletky, ozubená kola, ostnatý drát. Právě tento kontrast křehkého a surového byl uměleckou výzvou a hledáním nových limitů pro jednoho z nejznámějších představitelů české intermediální konceptuální scény, Jiřího Davida. V roce 2018 se při navrhování dekorací pro nový hotel Nezvalova archa v Olomouci rozhodl překonat svůj dlouhodobý despekt ke sklu jako líbivému a podbízivému materiálu a ve spolupráci s mistry skláři vytvořil v malé sklárně v Bohdalově na Vysočině soubor originálních váz z foukaného skla. Kurátorem výstavy je rovněž Filip Suchomel.

STALETÍM NAVZDORY 

Ve sbírkách Oblastní galerie Liberec se nachází několik velmi cenných dřevěných soch z různých historických období, kterépředstavuje kurátorka výstavy Michaela Kubišová ve zcela novém hávu – pod erudovanýma restaurátorskýma rukama se podařilo navzdory času i dalším zkázonosným elementům znovuoživit tyto artefakty, převážně sakrální ikonografie. V průběhu uplynulého desetiletí zrestaurované dřevěné sochy představují i pohled na samotný restaurátorský postup každého z odborníků.

 

 

 

Tagy