weby pro nejsevernější čechy

Do galerie a pak Na druhý břeh

Ve čtvrtek (24. 4. 2023) byla otevřena ve druhém podzemním patře Oblastní galerie Liberec výstava na Druhý břeh s podtitulem Fenomén spiritismu v Českém výtvarném umění; výstavu připravila kurátorka Michaela Kubišová z děl ze sbírek liberecké galerie.

Výstavu tvoří hlavně grafiky, které jsou na jednu stranu temné, ale zároveň magické a které svým tónem odedávna přitahují diváky; ano, autor tohoto textu půjde na tuhle výstavu ještě alespoň dvakrát a byl by rád, kdyby byl vydán alespoň nejaký minikatalog.

Michaela Kubišová v anotaci k výstavě vysvětluje: Zatímco dekadentní umělci se snažili svými díly postihnout otázky smrti, utrpení a zmaru, spiritisté se s podobnými tématy pokoušeli vyrovnat pomocí víry v nadpřirozeno, víry v posmrtný život. Víra v komunikaci se zemřelými našla silnou oporu i u obyčejných lidí, zvláště v horských oblastech Krkonoš a v Podkrkonoší, kde se spiritismus natolik prolnul s lidovou religiozitou, že byl jako fenomén zapsán do nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Na výstavě uvidíme hlavně grafiky, ale i obrazy a na doplnění je tu vystaveno i několik knih ve kterých byly tyto grafiky použity. Z autorů jmenujme třeba Josefa Panušku, Jakuba Schnikanedera nebo Aléna Diviše a samozřejmě Josefa Váchala. To, že některé Váchalovy grafiky byly vytištěny z „překližkorytů“ jsem netušil a to, že mohou být tak mnohovrstevnaté je největší překvapení.

Mrtvý ke mně promluvil!

Tagy