weby pro nejsevernější čechy

Festival Lípa Musica představí v Děčíně kulturu Lužických Srbů

Již celou řadu let je Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, hrdý člen Rodinného stříbra Ústeckého kraje, doma i na Děčínsku a Litoměřicku.

Letošní festivalová ústecká kapitola vyvrcholí 17. října 2018 v Děčíně projektem Poklady Srbské Lužice v podání velkolepého Srbského národního ansámblu složeného z hudebního tělesa, zpěváků, tanečního souboru. Lužické hory tvoří už více než šest set let starou zemskou hranici Čech. Na jejich severních svazích se nachází území historické země, která dala našim horám své jméno – Lužice. Tato slovanská zem byla v minulosti jednou z vedlejších zemí Koruny České a později byla připojena k Sasku a Prusku. Spolu s Němci zde dodnes žije nepočetný národ Lužických Srbů, jehož jedinečná, pestrá, ale menšinová kultura pozvolna slábne. Jejím významným nositelem je však Srbský národní orchestr, který dodnes zachovává a rozvíjí kulturní tradice Srbů ve třech profesionálních odvětvích – baletu, sborovém zpěvu a orchestrální hře.

Srbský národní soubor představí místo původně avizovaného programu Moja Reja představení s názvem Perly lužickosrbských svateb „Naša Hanka w‘ wěncu steji“! V důsledku mnohačetných zdravotních absencí tak na festivalu zazní novinka souboru. Těšit se můžete na hudebně-taneční projekt, který v bohatém jevištním programu představí lužickosrbský svátek svátků – svatbu. Hudebníci, zpěváci a tanečníci předvedou pestré tance, zpěvy a další zvyky, které provázejí tradiční svatební veselí v Srbské Lužici, jež má hned čtyři různé krajové podoby. V programu zazní lidové písně i skladby renomovaných lužických autorů, jakými jsou Detlef Kobjela, Korla Awgust Kocor nebo Jan Paul Nagel. V taneční části se můžete těšit na choreografie Juraje Kubánky, Mii Facchinelli a Jana Kozelnického. Program bude obohacen o mluvené slovo. Celé spektrum bohatých srbských zvyků v kombinaci s profesionálními umělci dělá tento program skutečně jedinečným.

Vstupenky jsou v prodeji online, ve festivalové pokladně v České Lípě i v pokladně Městského divadla Děčín. Koncerty v Ústeckém kraji se i v letošním roce konají díky laskavé podpoře Ústeckého kraje. Festival Lípa Musica je zařazen do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemné dny!

S pozdravem

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa;

@: lucie.johanovska@lipamusica.cz

www.lipamusica.cz

www.facebook.com/lipamusica