weby pro nejsevernější čechy

Sedmý ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2019

Blíže se seznámit se čtrnácti pozoruhodnými památkami Libereckého kraje bude možné
v rámci blížícího se sedmého ročníku Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2019.
Tato celostátní akce se uskuteční 13. a 14. července.
V regionu budou zpřístupněny technické i hospodářské objekty lidové architektury (vodní mlýny,
sklářské chalupy, pilníkářská dílna, soukenická a plátenická usedlost, kovárna a venkovské
usedlosti) s tradičním vybavením.
„Ukázat lidem historické objekty lidové architektury má velký význam nejen pro širší povědomí
o tomto druhu architektury, ale také může ukázat, že lze objekty lidové architektury velmi zdařile
rekonstruovat. Takových dokladů, které se mohou stát inspirací pro majitele staveb lidové
architektury, máme v kraji celou řadu,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou
péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Tento ročník je unikátní spojením s celoroční akcí Gallasové/Clam-Gallasové — Noblesa severních
Čech, zaštítěnou Národním památkovým ústavem. Ústředním objektem je tak letos Liščí bouda
v bývalé sklářské osadě Kristiánov, jejímž spoluzakladatelem byl hrabě Kristián Clam-Gallas, jeden
z předních představitelů tohoto šlechtického rodu a významný zakladatel sklářských hutí a celých
osad v Jizerských horách. Pozůstatky těchto osad představují dodnes významné stavby pojizerské
lidové architektury.
V rámci Dnů lidové architektury budou připraveny zábavné hry pro celou rodinu, jarmarky,
řemeslné dílničky, divadelní a folklórní představení, koncerty, projížďky na povozech, naučné
stezky a ukázky venkovského způsobu života od 18. do poloviny 20. století. Nebudou chybět
kramářské písně a modlitební tisky či ochutnávky můžete tradičního pečiva přímo z pece.
Tradice oslav české lidové architektury vznikla v roce 2013 u příležitosti 200. výročí narození
Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně
a Vlachova Březí na Prachaticku.

Tagy