weby pro nejsevernější čechy

Lidé ze Šluknovského výběžku obsadí Ústecký krajský úřad. „Jde nám o život!“ volají.

Hrozící zánik Lužické nemocnice v Rumburku nenechává klidným ani jednoho obyvatele Šluknovského výběžku. Po posledním jednání zástupců Lužické nemocnice s představiteli Ústeckého kraje o budoucnosti tohoto zařízení hrozí lidem ze Šluknovska, že v nejbližších dnech zůstanou definitivně bez odborné lékařské a zdravotnické péče. Za své zdraví a za své životy hodlají bojovat, a tak na 3. července svolávají demonstraci před Ústecký krajský úřad.

Rumburská nemocnice poskytovala kvalitní zdravotnickou péči lidem z celého regionu Šluknovska téměř sto let. Poslední vlastník akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, jímž je město Rumburk, však dlouhodobě nebyl schopen tuto společnost vést k prosperitě, naopak, nemocnice se již několik let propadá do hrozivé finanční ztráty.

Již v tuto chvíli nemůže stoprocentně a kvalitně fungovat. Před dvěma roky zde bylo zrušeno porodnické a plicní oddělení. Krajská zdravotní a.s. se nechala slyšet, že po případném převzetí nemocnice zruší i oddělení dětské. Ochromeno nedostatkem personálu je i oddělení chirurgické a interní.

Zánik nemocnice je z ekonomického hlediska logický, ale z hlediska poskytování lékařské péče je pro místní katastrofou. Nejbližší nemocniční zařízení, kde by jim byla poskytnuta potřebná odborná lékařské péče, je až v Děčíně či Liberci, nebo v České Lípě tedy nejméně hodinu cesty od jejich domova za příznivých klimatických a dopravních podmínek.

Celou situaci navíc komplikuje umístění regionu, který je ze tří stran obklopen Německou spolkovou republikou a do vnitrozemí vede pouze jeden silniční tah přes pohoří, který je zejména v zimních měsících nesjízdný.

I přes všechny tyto argumenty politická reprezentace města Rumburk a Ústeckého kraje není schopná najít potřebné řešení a spíše se přiklání ke zrušení nemocnice, místo k její záchraně.

Do této doby jsme žili v domnění, že jsme si na radnici a do krajského zastupitelstva zvolili vhodné a schopné zástupce, kteří se postarají o to, abychom zde měli zajištěnou kvalitní zdravotnickou péči. Teď je ale vidět, v jakém jsme žili omylu,“ vysvětluje jeden z iniciátorů plánované demonstrace Martin Rein a dodává: „Ve chvíli, kdy město Rumburk oznámilo, že nemocnici již nemůže dál finančně podporovat, očekávali jsme, že logicky bude na řadě Ústecký kraj, který se o převzetí nemocnice postará. Bohužel se tak nestalo a kraj se k zajištění lékařské a zdravotnické péče ve výběžku staví vlažně. Není ale přeci možné, abychom dojížděli do nejbližší nemocnice více než 40 km. Ve Šluknovském výběžku žije 55 tisíc obyvatel, o které musí být postaráno. Došla nám trpělivost, a tak jsme se na popud Martina Horáka spojili a rozhodli se ozvat,“ dodává Martin Rein.

Na plánovanou demonstraci se místní svolávají přes sociální sítě a zájem je obrovský.

Jde nám o život,“ zdůrazňují lidé z výběžku a připravují se svůj protest přednést před budovou krajského úřadu v Ústí nad Labem ve středu 3. července.

Když nás až dosud nechtěli slyšet, tak nás alespoň uvidí,“ zní výběžkem.

Vyzýváme tímto každého, komu není jedno, že v případě zdravotního problému pojede místo do nemocnice na hřbitov, aby se přidal! Teď je naše šance! Udělejme to pro své děti, rodiče, rodinu!“ mobilizuje výběžany organizátor akce Martin Horák.

Tagy