weby pro nejsevernější čechy

Jeden den v době baroka se prožije při Loretánských slavnostech 2018 v Rumburku

Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče v Loretě Rumburk nabízí prožitek jednoho dne v době baroka.

V sobotu 15. září 2018 během Loretánských slavností 2018 jsou připraveny divadelní pohádky, koncerty, komentované prohlídky a tvoření ve výtvarných dílnách. Loretánské slavnosti začínají v 10.00 a končí v 17.30 hod. Premiérově se představí nově vytvořená výstava o historii Lorety s interaktivními prvky scénografa Kamila Bělohlávka. K vidění bude multimediální prezentace poutních míst a křížových cest Šluknovska od fotografa Jiřího Stejskala. Dětské i dospělé návštěvníky čeká půjčovna historických kostýmů z období renesance a baroka. Připraveny jsou komentované prohlídky s průvodcem. 22. ročník Loretánské slavnosti pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. Vstupné je 25 Kč. Od roku 2014 jsou slavnosti certifikované jako regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. Loretánské slavnosti se konají za podpory Ministerstva kultury a Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

Kulturní program nabízí divadelní představení pro děti a vystoupení místních pěveckých sborů. Obstará je Sedmihlásek z výběžku, Pastelky při ZŠ Pastelka a Big band ZUŠ Rumburk. Soubor Avrix v loretánské kapli zahraje a zazpívá renesanční písně a sefardské písně. Studio DAMÚZA přiveze pohádku „Medvědí princ“ a interaktivní představení „Deset-dvacet-Sova“. Na závěr Loretánských slavností vystoupí od 16.30 hod. v kostele sv. Vavřince soubor Musica Poetica s koncertním představením „Barokní ženy“, při němž představí díla skladatelek a básnířek 17. a 18. stol.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet práci v tiskařské tvůrčí dílně Studia DAMÚZA (11.40-12.40). S lektorkou Hanou Šromovou je čeká tvorba barokního ornamentu (12.55-13.55) a v Divadle zázraků vytvoření vlastního prostorového příběhu zvaného karigami (14.45-16.15). Připraveno je i psaní husím brkem a perkem a zdobení perníků. Po celý den bude k vidění nová podoba vyřezávané miniatury loretánské kaple od Jiřího Cobla st. V ambitu je možné si prohlédnout česko-německou výstavu fotografií „Památky osiřelé„.

Od 10.00 hod. začne v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku 311. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple (mše sv.), hlavním celebrantem je rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB. V 17.00 hod. se v kapli Svatých schodů uskuteční pobožnost Svatých schodů.

Loretánské slavnosti připravuje od roku 1997 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Jsou koncipovány jako hudební a divadelní slavnost pro celou rodinu. Konají se v barokním areálu a mariánském poutním místě z 18. století. Pořádají se jako připomínka dostavby a posvěcení loretánské kaple, k němuž došlo 15. září 1707.

Kulturní program Loretánských slavností 2018 v Rumburku:

10.00 zahájení (nádvoří)

10.20-10.50 Soubor Sedmihlásek z výběžku, vede René Habich (nádvoří)

10.55-11.35 Divadelní pohádka Medvědí princ Studia DAMÚZA (nádvoří)

11.40-12.10 Renesanční písně souboru Avrix – Kateřina Hájková (zpěv), Danuše Pospíšilová (kytara) (loretánská kaple)

12.30-12.50 Multimediální prezentace poutních míst a křížových cest Šluknovska, vernisáž stálé výstavy o historii Lorety v Rumburku (kostel sv. Vavřince)

12.55-13.15 Dětský pěvecký sbor Pastelky při ZŠ Pastelka, o.p.s. v Rumburku (kostel sv. Vavřince)

13.25-13.55 Sólová vystoupení žáků Základní umělecké školy Rumburk, třída Kláry Brabníkové (nádvoří)

14.00-14.35 Interaktivní představení Deset-dvacet-Sova! Studia DAMÚZA z Prahy (nádvoří)

14.40-15.10 Sefardské písně souboru Avrix – Kateřina Hájková (zpěv), Danuše Pospíšilová (kytara) a Miroslava Kollerová (djembe) (loretánská kaple)

15.15-15.35 Sólové vystoupení – Ondřej Pavlas (zpěv) a Martina Pavlasová (varhany) (kostel sv. Vavřince)

15.45-16.15 Big band ZUŠ Rumburk, vede Pavel Zelenka (nádvoří)

16.30-17.30 Barokní ženy, koncert z děl skladatelek a básnířek 17. a 18. stol. Program: F. Caccini, E. J. de la Guerre, B. Strozzi, J. I. de la Cruz. Koncertní program souboru Musica Poetica z Brna (kostel sv. Vavřince)

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy