weby pro nejsevernější čechy

Výstava v Loretě Rumburk připomíná Památky osiřelé

V ambitu Lorety Rumburk se představuje putovní výstava fotografií „Památky osiřelé“.

Jedenadvacet česko-německých výstavních panelů přibližuje historii vybraných ohrožených sakrálních památek na Plzeňsku, Královéhradecku či Ústecku. Velkoformátové panely prostřednictvím fotografií a krátkých textů přináší stručnou historii vybraných sakrálních památek, jejich stavební vývoj, uskutečněné opravy i výhled do budoucna. Výstavu připravil spolek Omnium ve spolupráci Heimatplfegerin der Sudetendeutschen. Výstava v Loretě Rumburk probíhá od 1. 8. do 31. 10. 2018. Přístupná je od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. V srpnu je možné ji navštívit i v neděli od 10.00 do 17.00 hod. Vstupné je 60 a 40 Kč.

V minulých dvou desetiletích se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst a obcí a německých krajanských organizací zachránit velké množství památek na území České republiky v oblastech bývalých Sudet. Většina objektů se dostala do velmi špatného stavu v důsledku problematického vývoje památkové péče v komunistické éře. Přes všechny tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech, velké množství sakrálních památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu, opuštěné a čekají na své zachránce. Jsou to památky osiřelé,“ řekl o výstavě ing. Jakub Děd ze spolku Omnium. Výstava „Památky osiřelé“ vznikla s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration v roce 2016.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy