weby pro nejsevernější čechy

V liberecké zoo se již potřetí rozdávaly Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhl v Experimentálním studiu v Lidových sadech 18. ročník konference M.R.K.E.V., v rámci které Zoo Liberec a její středisko ekologické výchovy DIVIZNA udělovali ceny za mimořádný přínos v oblasti environmentálního vzdělávání v Libereckém kraji. Z několika desítek nominovaných projektů, škol a lektorů odborná porota složená z pracovníků liberecké zoo ocenila celkem osm vítězů, a to v pěti různých kategoriích.
V kategorii PEDAGOG byli oceněny rovnou tři učitelé. První z nich je Mgr. M. Hošková, dlouhodobá propagátorka ekologické výchovy na ZŠ Dobiášova a venkovní výuky mimo školní učebny. Druhou oceněnou je Mgr. E. Kučerová ze ZŠ Husova, která již několik let zapojuje žáky druhého stupně do pomoci a aktivní účasti na českých ochranářských projektech v rozvojových zemí. Třetí vítězkou v kategorii PEDAGOG je Mgr. L. Tulková za systematickou podporu studentů při účasti na přírodovědných olympiádách a soutěžích a za praktickou pomoc v terénní ochraně přírody.

V kategorii ŠKOLA, ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ byla za mimořádný přínos v oblasti ekologického vzdělávání oceněna Základní škola Turnov, Zborovská 519, p.o. a Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p.o. U turnovské školy porota vyzdvihla především její aktivní zapojení v programu EKOŠKOLA a prolínání ekovýchovy napříč celou školou, včetně zapojení žáků ZŠ speciální. Frýdlantská střední škola přesvědčila porotu díky nové realizaci Naučné zemědělské stezky, vybudování geologické, ornitologické a bylinkové expozice i úzké spolupráci s ČHMÚ a Astronomickým ústavem.

Nejlepším PROJEKTEM EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) byl zvolen projekt Cyklisté Liberecka (zastoupen Mgr. P. Matějkou), který dlouhodobě propaguje a podporuje cyklistickou dopravu ve městě jako alternativu k individuální automobilové dopravě prostřednictvím realizace projektů Školy na kole a Do práce na kole.

Prvenství v kategorii PODNIKATEL získal Statek u Macháčků– v souladu s přírodou za svou šetrnou a trvale udržitelnou zemědělskou činnost, propagaci ekologického zemědělství v regionu a spolupráci s Lesní mateřskou školou Břidlička, které poskytl zázemí pro provoz školky.

V kategorii DOBRÝ SOUSED zvítězila PaeDr. Lenka Hřibová ze Semil se svou neziskovou organizací Semínko země z.s. Ta byla oceněna především za dlouholetou ojedinělou práci s dětmi, rodiči a rodinami, výchovu prožitkem a volnou hrou.

Vítězové všech kategorií získali jako poděkování za jejich mimořádný přínos v oblasti ekologického vzdělávání památeční diplom a certifikát, puget svázaný z lokálních podzimních květin a poukaz na nákup odborné literatury. Ceny předával ředitel Zoo Liberec David Nejedlo i dlouholetá pracovnice a lektorka SEV DIVIZNA a koordinátorka programu M.R.K.E.V. Mirka Nováková, která k akci dodává: „Letos jsme znovu přistoupili i k předávání cen, protože od toho posledního uplynulo již pět let.Během nich jsme nastřádali řadu podnětů, a proto opět nastal čas poukázat a veřejně ocenit konkrétní přínos některých škol, pedagogů, studentů a všech dalších, kteří se nezištně a velkou měrou zasluhují o rozvoj ekologické výchovy v Libereckém kraji. Jsem velice vděčná, že zájem o toto téma stále roste a každým rokem nejen v našem okolí vznikají nové záslužné environmentálníprojekty.“

Tagy