weby pro nejsevernější čechy

Zasněžovací systém na Bedřichově je na zimní sezonu připraven, obec chystá i zlepšení dopravní infrastruktury

Díky dotaci ve výši 5 milionů korun od Libereckého kraje investovala obec Bedřichov v letošním roce do nového zasněžovacího systému pro místní stadion. Stavba vyšla celkově včetně projektové přípravy na 6,7 milionu korun. Obec ve spolupráci s Libereckým krajem připravuje i několik dopravních staveb v lokalitě na Maliníku či u penzionu Ludmila. Liberecký kraj uhradí náklady do výše 27 milionů korun a obec Bedřichov se zavázala k přípravě všech projektů do fáze stavebního povolení, a to v celkové hodnotě 2 miliony.

Původně chtěla obec Bedřichov vybudovat zasněžování nástupu na Jizerskou magistrálu od stadionu až k lokalitě U Buku. „Ochranářům přírody se to ale nezamlouvalo, a tak jsme se dohodli na kompromisním řešení a vypracovali projekt zasněžování pouze pro stadion Bedřichov,“ uvedl Petr Holub, starosta obce Bedřichov.

„Původní cena projektu přesahovala 10 milionů korun. Pan starosta Holub se maximálně snažil získat dotaci od státu. S obcí jsme se po neúspěšných pokusech dohodli, že projekt upravíme a využijeme pouze obecních prostředků a peněz z krajského rozpočtu,“dodal hejtman Martin Půta.

Nový systém umožní efektivní zasněžení prostoru stadionu Bedřichov – hlavního nástupního místa na Jizerskou magistrálu, kde startuje tradiční závod Jizerská 50. Nástup ze stadionu pokryje umělý sníh. „Bude zde možné vytvořit kolečko s osvětlením, lidé si budou moci zalyžovat. Umělý sníh na stadionu a jeho okolí zajistí, že nástup na magistrálu nebude podléhat oblevám a udržíme ho po celou zimu,“ dodal Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Kromě zasněžování připravuje obec společně s Libereckým krajem projekt na zlepšení dopravní infrastruktury v okolí. V současné době smlouvu o spolupráci s Libereckým krajem odsouhlasilo zastupitelstvo obce Bedřichov i krajští zastupitelé. Liberecký kraj pokryje stavební náklady na realizaci ve výši 27 milionů korun a obec přispěje dvěma miliony.

Výčet konkrétních projektů:

1) Na Maliníku vznikne otočka autobusu a chodník směrem k vládní cestě, odbočce na Černou Nisu. Jablonecká MHD (autobusová linka č. 101) bude jezdit až na Maliník a všichni občané Bedřichova budou mít možnost nastoupit na jabloneckou MHD v obci. Turisté z Jablonce by mohli vyjet až na oblíbené nástupní místo Jizerské magistrály.

2) Chodník podél hlavní komunikace z Maliníku k odbočce na Rajtrův statek, která pokročuje dále do centra obce a níže až k Trompetrovi na odbočku na vládní cestu vedoucí k Černé Nise. Napomůže to bezpečnosti chodců, kteří se v současné době pohybují pouze po hlavní silnici.

3) Rekonstrukce mostu přes Nisu u penzionu Ludmila. Stavba umožní velmi úzkou komunikaci rozšířit a vybudovat chodník, kterým se oddělí chodci, a zvýší se tak bezpečnost na v zimě velmi exponovaném místě. Jedná se o příjezd do Ski areálu Bedřichov a také o příjezd k odstavným parkovacím plochám P3 a P4 (parkovací místo pro 350 vozů).

4) Z příspěvku kraje by měl být hrazen i nový navigační telematický systém, který by měl návštěvníky informovat o stavu kapacit parkovacích ploch jak v Bedřichově, tak v Janově nad Nisou a o průjezdnosti pozemních komunikací. Systém by měl začínat již na území obou statutárních měst a vést dále do hor. Měl by přispět k lepší průjezdnosti hlavní komunikace. Zbylé finance má obec v plánu investovat do opravy místní komunikace na Královku.

 

Tagy