weby pro nejsevernější čechy

O dotace z EU je na Děčínsku zájem

Místní akční skupina Český sever obdržela dohromady 73 žádostí o dotaci ve Výzvě č.6 z Programu rozvoje venkova. Žádat si mohli jak zemědělci, tak drobní a střední podnikatelé, ale i obce a spolky z území MAS, což je v podstatě celý bývalý okres Děčín. Na podporu projektů je vyčleněno celkem 26,5 mil. Kč.

„O finanční podporu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český sever se nyní uchází rekordní počet žádostí za celou dobu naší existence, což nás velice těší“, vysvětluje Eva Hamplová ředitelka MAS Český sever a dodává: „Příjem žádostí probíhal od 18. května do 5. července tohoto roku. Během letních měsíců provedeme administrativní kontrolu všech projektů. Žádosti, které splní podmínky dotace, budou předmětem hodnocení výběrové komise.“

  • Do oblasti Investic pro zemědělské podniky (tzv. fiche 114) bylo podáno 27 žádostí s požadovanou dotací 12 387 653 Kč,  alokace činí 7 444 582 Kč.
  • V oblasti na Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (tzv. fiche 115) byly podány 3 žádosti s požadovanou dotací 2 690 675 Kč, alokace činí 2 581 175 Kč.
  • V oblasti na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  (tzv. fiche 117) bylo podáno 21 žádostí s požadovanou dotací 3 921 474 Kč, alokace činí 4 364 434 Kč.
  • V kategorii pro Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (tzv. fiche 421) bylo podáno 22 žádostí s požadovanou dotací 8 858 042 Kč, alokace činí 12 000 000 Kč.

Zemědělci si mohou například žádat o peníze na výstavbu a rekonstrukce zemědělských budov,dále na  pořízení strojů, nástrojů a zařízení. Malí a střední podnikatelé žádají například na stavební obnovu nebo novou výstavbu provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení,  na pořízení vybavení atd. Obce a spolky zase chtějí získat finance na  rekonstrukci a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, divadelní sály, klubovny, knihovny atd.)

Kompletní seznam přijatých žádosti najdete na našem webuhttps://www.masceskysever.cz/o-dotaci-ve-vyzve-c-6-se-uchazi-73-projektu/

 

Tagy