weby pro nejsevernější čechy

Komunitní festiválek Nádhera pobavil, potěšil a pomáhal

Myšlenka na setkání obyvatel ústecké čtvrti Klíše ve veřejném prostoru se objevila v hlavě Aleše Morvaye a Gabriely Růžičkové již v roce 2011. Tehdy se Nádhera v klíšském parku (poněkud honosně nazývaném Vrchlického sady) konala poprvé. Komorní akce v příjemném prostředí postupně získávala na oblibě a v prvním zářijovém víkendu rok za rokem lákala více a více návštěvníků.

Po dvouleté pauze (způsobené především osobním časovým, finančním a fyzickým vyčerpáním Aleše a Gábiny), se Nádhera, k mému velikému nadšení, opět vrátila. Za jejím vzkříšením stály tři neobyčejně aktivní klíšandy Míša Valášková, Olga Jarolímková a Lucka Melničáková s projektem Společně pro rozvoj Klíše. Míša Valášková nám projekt přiblížila: „Společně pro rozvoj Klíše je název projektu, na který jsme od Nadace Via dostaly 60 tisíc, abychom mohly během roku uspořádat čtyři komunitní akce. Nádheru, Adventní setkání, Bazar a Restaurant Day. Všechny by se měly uskutečnit v souladu s našimi postoji vůči mezilidským vztahům a nutnosti je podporovat, rozvíjet, apelovat tak na sousedskou kooperaci při rozvoji a péči o veřejný prostor a život v něm. Zároveň jsme si pro sebe určily řadu priorit: na každé akci bude realizována sbírka pro dobrou věc — na hospic, na psí útulek, na školní potřeby pro děti z nevyhovujícího prostředí, na Klokánek. Dále, že se bude podporovat lokální podnikání, třeba pro zajištění občerstvení oslovíme místní firmičky. Nestojíme o žádné velké firmy, které udělají „akci na klíč“. Zároveň třeba nepožadujeme peníze za pronájem od stánkařů, ale tito na základě doporučeni dobrovolně přispívají, v tomto konkrétním případě na Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích. Jsme toho názoru, že i z pozice občana, bez jakékoliv právnické subjektivity, můžeš spoustu věcí udělat a  hlavně spoustu věcí změnit. Někdy je to urputný boj s úředníky, o to více pak jsou potěšitelné výsledky. Za uplynulé dva roky jsme navrhly a spolurealizovaly rekonstrukce hřiště a parku ve Vrchlického sadech a hřiště ve Štefanikově ulici, úklidovou akci ve veřejném prostoru, Adventní setkání a teď už i Nádheru.“

A že to byla opravdu Nádhera! Program začal „zvířecí“ pohádkou s písničkami Divadelního souboru Skaláček z Tisé. Pak se na podiu střídaly kapely různorodých hudebních žánrů: Dynamic Muffins, Audio Attaché, Bavor a Javor a v Ústí stále populárnější Točílas, o hudební tečku se postaral DJ D. Mouse aka pan ředitel ZŠ Palachova Marek Plch. Dlužno podotknout, že významný podíl na hudebním programu měla ústecká Univerzita JEP, která byla jedním z hlavních sponzorů. Pochutiny a dobroty nabízely ústecké podniky Café Hvězda, Tortuga Bay, Čajovna U Vysmátý žáby, bezobalový obchod Špajz, La Container a také pivovar Falknštejn z Krásné Lípy. To všechno za hojné účasti dospělých a všude pobíhajících dětí. Speciálně pro ně připravili dobrovolnice úžasný workshop. A především všude vládla po celé odpoledne a večer báječná, uvolněná atmosféra a všechno perfektně a bez potíží klapalo. Díky výzvě pořadatelů si velká většina návštěvníků přinesla vlastní nádoby na nápoje, takže úklid po skončení celé akce byl dílem okamžiku a odpad opravdu minimální (bravo!). Velmi sympatický je fakt, že na Hospic Sv. Štěpána se opravdu vybralo, výsledná částka nebyla do uzávěrky známa.

Takže děvčata, DĚKUJEME velice a budeme se moc těšit za rok zase na viděnou a setkanou!

 

Tagy