weby pro nejsevernější čechy

Nadšenci obnovují starý hřbitov v Kamenickém Šenově. Kraj pomohl statisíci korun

Statisíci korun už přispěl Liberecký kraj na obnovu starého farního hřbitova v Kamenickém Šenově, o který se už patnáct let starají členové spolku Sonow, který se věnuje restaurování náhrobků a hřbitovní zdi. Výše částky, kterou kraj věnoval, činí 620 tisíc korun; jen letos to bylo 60 tisíc na záchranu hrobky Jakoba Kromera.

„Staré hřbitovy jsou nejen nádherným dokladem historie v obcích a městech, ale často také zajímavou ukázkou kamenického a sochařského mistrovství. O toto dědictví je potřeba pečovat a chránit jej. Uvědomujeme si to, a proto Liberecký kraj na záchranu hřbitova v Kamenickém Šenově přispívá,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Náhrobek Jakoba Kromera je pískovcový. Spodek, zdobený dvěma hladkými sloupy s korintskými hlavicemi, stojí na hladkém podstavci. Je na něm vyobrazena alegorie smrti v reliéfu, znázorňující dva k sobě se klonící a vrcholky se dotýkající stromy. Západ slunce zobrazený vlevo dole symbolizuje zánik života, zatímco duše v podobě motýlka stoupá k nebi.  Horní část nese pískovcovou desku s bezbarvým vytesaným nápisem.

Stav hrobky je velice špatný, proto byl náhrobek převezen k očištění plastiky a rekonstrukci nápisů do restaurátorské dílny a na místě se opravuje hřbitovní zeď, aby se mohl po své opravě vrátit zpět. Na projektu se podílí němečtí partneři z Rheinbachu a Českoněmecký fond budoucnosti.

Starý hřbitov byl šenovským pohřebištěm nejpozději od počátku 16. století. Nacházel se tu dřevěný kostelík, který nahradil v roce 1718 barokní chrám sv. Jana Křtitele. Kolem roku 1820 byla jižní část hřbitova zrušena a uvolnila tak průchod kolem západního průčelí kostela. V té době vznikla branka s kamennými sloupky s vázami, kterou se na hřbitov vchází dodnes.

Roku 1883 byl poblíž otevřen nový hřbitov a od té doby je na Starém hřbitově zakázáno pohřbívat. V roce 1910 byla jeho plocha zplanýrována a zůstaly jen nejcennější náhrobky bohatých podnikatelů stojící při hřbitovní zdi a severní stěně kostela. V roce 1935 bylo registrováno 84 náhrobků.

Stav Starého hřbitova už byl v té době neutěšený a nezlepšil se ani po odsunu německého obyvatelstva. Obnova fasády kostela, provedená v 80. letech 20. stol., přinesla jen další ztrátu cca 30 náhrobků při zdi kostela. Do dnešních dnů se jich zachovalo 50 a jejich stav není většinou dobrý.

Náhrobky na Starém hřbitově se dochovaly rokokové, klasicistní, neoklasicistní, neogotické a jeden ve stylu biedermeieru. Doba jejich vzniku je vymezena lety 1767 až 1883.

Tagy