weby pro nejsevernější čechy

Projekt spolku Omnium zdokumentoval stav více jak 540 hřbitovů Ústeckého kraje

Projekt spolku Omnium „Dokumentace hřbitovů na území Ústeckého kraje“ byl zaměřen především na dokumentaci stavu historických hřbitovů jako specifického segmentu kulturního dědictví v ČR.

Na území Ústeckého kraje bylo v průběhu roku 2020 zdokumentováno více jak 540 hřbitovů, od hřbitovů funkčních, udržovaných, přes hřbitovy zcela zarostlé, zničené, zapomenuté až po hřbitovy zrušené a zaniklé. Dokumentace se týkala jak stavu plochy hřbitovů, vybavení, stavu hřbitovních budov až po náležitosti vyplývající ze zákona o pohřebnictví. Dohledáno bylo zhruba 100 hřbitovů, které nejsou uvedeny v žádném seznamu pohřebišť Ústeckého kraje.

Projekt se cíleně zaměřil i na dokumentaci německých hrobů. Na hřbitovech na území Ústeckého kraje bylo fotograficky zdokumentováno a sepsáno celkem 21.872 hrobů, které je možné najít na 346 hřbitovech z celkového počtu 542 hřbitovů. Jejich stav je velké většině možné označit za havarijní. Žádnou výjimkou nejsou hroby vykradené, otevřené a zcela rozbité.

Stav zhruba 7% hřbitovů, tj. cca čtyři desítky pohřebišť, je možné označit jako velmi problematický až katastrofální. Může jít o hřbitovy, které jsou celkově ve velmi špatném stavu na pokraji zničení, zániku (např. lokalita Modrá, Sutom, Filipov, Javory, Křimov, Český Bukov, Prostřední Žleb či Krásný Les), nebo jen jedna z jejich částí, která není správcem nijak udržována a je ponechána napospas vegetaci a vandalům (např. lokalita Měcholupy, Výsluní, Lobendava, Jiříkov, Varnsdorf či Brandov).

Projekt byl realizován s podporou Rady vlády pro národnostní menšinyv rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Úřadu vlády České republiky – rady vlády pro národnostní menšiny.

Projekt byl realizován spolkem Omnium z.s. v průběhu roku 2020.

Tagy