weby pro nejsevernější čechy

Budova muzea se po rekonstrukci posunula na evropskou úroveň

Severočeské muzeum se proměnilo od základu. Na návštěvníky tu čekají zbrusu nové interiéry a expozicena obrovské výstavní ploše 4 075 m2. II. etaparekonstrukce, trvající téměř tři roky, řešila také rozsáhlé stavební úpravy, instalaci klimatizace a moderních zabezpečovacích systémů a technické zajištění prostor tak, aby odpovídaly současným standardům pro uložení a vystavování exponátů. Přišla na 143 milionů korun. V pondělí 28. prosince se nové liberecké muzeum, vzhledem k situaci zatím pouze online, představí veřejnosti. 

„Děkuji řediteli Severočeského muzea Jiřímu Křížkovi a samozřejmě také všem muzejníkům za práci, kterou na rekonstrukci odvedli. Dík patří také dodavatelským firmám a kolegům z úřadu Libereckého kraje, kteří dohlíželi jak na práci samotnou, tak na správné využití dotace. Tato etapa rekonstrukce byla dražší, než jsme původně předpokládali. Každý, kdo rekonstruuje památkově chráněnou budovu, natož takové velikosti, dobře ví, že se obvykle přijde na věci, které nemohl projektant předpokládat,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Projekt přestavby krok za krokem

Vše začalo ideovým návrhem přestavby Severočeského muzea v roce 2014, kdy se počítalo s rozšířením stávajících výstavních prostor tak, aby bylo možné prezentovat tři hlavní části sbírkového fondu: uměleckohistorický, historický a přírodovědný. Vznikla architektonická studie s odhadovanou cenou realizace přes 300 milionů korun. Projekt zahrnoval kompletní přestavbu interiérů včetně rozšíření výstavních prostor v podzemí velkého sálu.

Následně byl projekt upraven a redukován tak, aby bylo možné žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu EU. Po úpravě byl schválen projekt v hodnotě necelých 100 mil. Kč s tím, že dotace EU byla ve výši 84,5 mil. Kč a z veřejných zdrojů ČR mělo být hrazeno 15 mil. Kč. V období od podání projektu do jeho realizace však stouply ceny stavebních prací v ČR téměř o 20 %, což se okamžitě promítlo do navýšení ceny rekonstrukce.

Další náklady nad původní rámec projektu a prodloužení doby rekonstrukce si vyžádal špatný stav původních stavebních prvků budovy, které nebyly od konce 19. století renovovány. „Typickým příkladem jsou teracové podlahy, na kterých se již v době stavby muzea šetřilo. Popraskaly už někdy na počátku 20. století. Ve velkém sále byly navíc v roce 1927 překryty prkennou podlahou. A aby toho nebylo málo, při poslední rekonstrukci v 80. letech minulého století se všechny necitlivě polepily kobercem. Podlahy jsme proto museli kompletně vybourat, vlastně až na hlínu. V největším sále jsme vybudovali nové lité podlahy s betonovou konstrukcí a hydroizolací včetně všech náležitostí v ceně necelých 3 milionů korun,“ vysvětluje ředitel muzea Jiří Křížek. „Muzeum navíc sídlí v památkově chráněné budově, takže vyhovět všem požadavkům je někdy technicky i finančně velmi náročné,“ uzavírá Křížek.

Rekordně nízká cena

Velký objem souvisejících a doplňkových prací, jako bylo stěhování, aranžování expozic nebo informační systém, řešili pak muzejníci svépomocí, čímž snížili náklady o miliony korun.  „Celková částka za rekonstrukci se nakonec vyšplhala na 143 milionů korun, což je však v porovnání s jinými rekonstrukcemi cena více než příznivá. Je to vlastně 35 tisíc Kč na m2, přičemž pro srovnání třeba hlavní budova Národního muzea v Praze byla v nedávné době rekonstruována za 150 tisíc Kč za m2,“ vysvětluje Křížek.

Severočeské muzeum v Liberci, založené již v roce 1873, patří mezi největší muzea v České republice. Významem a rozsahem sbírek se jedná o evropsky významnou instituci, která od svého vzniku kontinuálně uchovává sbírky navzdory všem společenským a politickým změnám. Mnohé z exponátů byly získány ještě v dobách Rakouska-Uherska, byly s péčí uchovávány po dobu první republiky, přežily i pokusy o jejich zničení za druhé světové války a ani v období let 1948 až 1989 nepřišly k úhoně. „Nároky na uložení a vystavování sbírkových předmětů jsou dnes pochopitelně úplně jiné než v 19. století. Chceme zachovat toto bohatství pro další generace, a tomu musí odpovídat i způsob, jak s nimi zacházíme,“ doplňuje Květa Vinklátová.

Otevření muzea online

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne slavnostní otevření pouze v online prostředí. Živý přenos, který nabídne také odhalení soch lvů na vstupním schodišti, budou moci lidé sledovat v pondělí 28. prosince od 17 hodin na Facebooku a Youtube Severočeského muzea.

 

Tagy