weby pro nejsevernější čechy

Husův kostel v České Lípě dostane novou střechu. Kraj dá 650 tisíc korun

Další památkou, na jejíž obnovu v letošním roce přispěje Liberecký kraj, je kostel Mistra Jana Husa v České Lípě. Částka 650 tisíc korun pomůže s
opravou havarijního stavu střech, krovu a stropu kostela. Keramické tašky jsou totiž za hranicí životnosti a do střechy zatéká, což způsobilo zchátrání nosných prvků krovu a podlahy půdy.
Kostel byl postaven v roce 1927 dle projektu architekta Richarda Brosche pro evangelickou církev augsburského vyznání. Stavitelem byl českolipský stavební podnikatel Ferdinand Simon. Památkově chráněná budova se nachází na okraji městského parku v České Lípě.
„Slouží nejen k duchovním účelům. Pořádají se tu také například koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, nejrůznější programy zde připravuje též místní komunita,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Kostel je autenticky zachovanou stavbou, jejíž půdorys a podoba vstupního průčelí vzdáleně upomínají na renesanční historické vzory. Jeho interiér kostela nese až funkcionalistické rysy.
Varhany pocházejí z drážďanské dílny Carla Eduarda Jehmlicha a do kostela byly instalovány v roce 1930. Svatostánek je unikátní svým architektonickým pojetím, v němž se setkává svět sakrální se světským: nacházejí se v něm totiž byty.
Po odsunu původního obyvatelstva získala kostel Církev československá husitská, která jej vlastní dodnes. 18. října 2015 byl na upomínku 600 let od upálení Mistra Jana Husa kostel přejmenován na Kostel Mistra Jana Husa.

Tagy