weby pro nejsevernější čechy

Město zachránilo unikátní dům v Orlí, brzy má opět sloužit lidem k bydlení

Přes 250 let starý a v mnoha ohledech unikátní dům zachránilo díky náročné rekonstrukci zhruba za 40 milionů korun město Liberec. Stavbě v Orlí ulici, která přesně za měsíc (6. září) začne znovu sloužit k bydlení pro občany, v minulosti opakovaně hrozilo zbourání. Radnice se ale rozhodla historicky významnou ukázku architektury a stavitelství z období pozdního klasicismu zachránit a místo demolice získat evropskou dotaci na její záchranu.
Příběh domu s číslem popisným 139/5 v ulici Orlí čili Adlergasse začal podle dobových pramenů už před rokem 1771, kdy měl ale objekt číslo 519. To se však při přečíslování domů v roce 1789,
zahájeného už za vlády Marie Terezie, změnilo na č. 107. Ovšem pouze do roku 1826, od kdy objekt nese číselné označení 139, které platí dodnes.

Z archivů lze doložit, že v témže roce patřil Josefě Apollonii Kasper. Dobové záznamy ukazují, že šlo o jeden z velmi starých libereckých soukenických domů v tzv. Třetí čtvrti, které se říkalo Viertel. Od tohoto názvu bylo odvozeno i české jméno Na Čtvrti. Podle sčítání lidu z roku 1921 už stavba patřila Otto Stadlerovi a žilo v ní dvacet lidí v pěti rodinách.
Budova v Orlí je zajímavá a jedinečná mimo jiné tím, že historicky nerespektuje uliční čáru, tedy místo, kde přesně měla být ve své době postavena. Tím je originální podobně, jako například známý měšťanský dům Na Panské zvůli v nedalekém Frýdlantu.
„Mám velikou radost, že se nám takto významnou a cennou budovu povedlo zachránit a proměnit ji i díky evropské dotaci na důstojný objekt, který bude dál sloužit lidem k bydlení. Rekonstrukce nebyla jednoduchá a nakonec bude stát víc, než jsme původně čekali. Nicméně město, pokud je to jen trochu možné, má takto cenné a jedinečné domy zachraňovat a opravovat. Nikoliv bezhlavě a neurvale bourat, likvidovat. Zvlášť v historické části. Tím, jak pečujeme o svěřený majetek dnes, vysíláme vzkaz i budoucím generacím. A věřím, že občané takový přístup ocení,“ říká k obnově domu v Orlí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Jednou z mnoha zajímavostí, které historii objektu v Orlí doprovázejí, je například záznam o tom, že jedním z jeho dlouholetých nájemníků byl vlastník cenného pozemku v centru Liberce, na němž později vyrostl legendární Baťův dům.
Podle Jiřího Janďourka z Kanceláře architektury města (KAM) Liberec lze lokalitu, kde se objekt v Orlí nachází, považovat za tzv. živelně rostlou čtvrť. Tento dům je toho cenným důkazem i proto, že svým půdorysem nepřirozeně vyčnívá do ulice. Podobně unikátních staveb zbylo v Liberci už jen několik.
Například některé domy Na Ladech nebo v Lucemburské.
„Zbourat takový skvost bych považoval za katastrofu. Je důležité, abychom o naše historické a kulturní dědictví pečovali, protože právě takový přístup z nás dělá civilizované společenství. Cením si toho, že město i přes řadu překážek a problémů tento objekt zachovalo. Velký dík za to patří i kolegyni

Marii Procházkové z KAM Liberec, která významně přispěla k tomu, že je rekonstrukce domu skutečně kvalitní,“ říká vedoucí KAM Liberec Jiří Janďourek.
Silným geniem loci se vyznačuje i celá lokalita v okolí Orlí ulice. Během 19. a 20. století tam vyrostla působivá skrumáž různých objektů, postavených na živelně rostlé půdorysné osnově části města, kdysi obývané chudšími vrstvami populace, na což měla výrazný vliv i tehdejší poptávka textilních výrobců.
Dům v Orlí ulici čp. 139 – III je z mnoha důvodů hodnotnou ukázkou pozdně klasicistní zástavby v dolním centru Liberce. Ve své stávající poloze a hmotě figuruje na mapě stabilního katastru už od roku 1843. I přes závažná narušení četnými demolicemi v předcházejících desetiletích je tato část města považována za velmi unikátní místo.
Několik měsíců trvající rekonstrukce, na níž Liberec uvolnil ze své rozpočtu cca 20 milionů korun, přičemž polovinu z této částky ještě v budoucnu získá zpět jako vyrovnávací platbu za nájemné a udržitelnost, má skončit během srpna. Ode dneška přesně za měsíc (6. září 2021) pak bude předána k užívání a postupně zabydlena novými nájemníky. Celkem náročná renovace stála cca 40 milionů, zhruba polovinu město získalo z evropských dotací.

Poznámka:
– Součástí této TZ jsou dvě srovnávací fotografie PŘED a PO rekonstrukci + jedna historická
z roku 1932, které jsou volně k použití. Foto: Město Liberec a jeho archiv
– O termínu a dramaturgii slavnostního znovuotevření domu v Orlí, naplánovaného předběžně
na 6. září 2021, budeme veřejnost i média s předstihem informovat.

Tagy