weby pro nejsevernější čechy

Cenný secesní závěs se po století vrátil do Turnova. Dorazil ze zámoří

Více než 100 let starý secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy získalo do svých sbírek Muzeum Českého ráje v Turnově. Vznikl počátkem minulého století v turnovské šperkařské škole a do města svého zrodu se vrátil oklikou přes zámoří.
„To, že se do Muzea Českého ráje dostane šperk až zpoza oceánu a vrátí se tak do města svého vzniku, je dokladem velké důvěry v odbornost místních kurátorů a ve skvělou úroveň sbírek i celého muzea,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Bezmála před dvěma lety se na kurátora sbírky šperku turnovského muzea Miroslava Cogana obrátila Američanka Helena Frost, s prosbou o určení původu šperku, zlatého závěsu s drahokamy, který kdysi dostala od svého strýce, bohatého pražského kožešníka. Po sňatku s americkým tenistou a později politologem Johnem W. Frostem žena šperk v roce 1957 odvezla s sebou do Spojených států.
Ukázalo se, že vějířovitě prolamovaný secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy, které byly kolem roku 1900 ve šperkařství atraktivní novinkou, nese charakteristické rysy produkce turnovské šperkařské školy. Po nahlédnutí do sbírky předlohových návrhů profesora Antonína Karče byl skutečně návrh závěsu nalezen na listu datovaném 12. května 1909.
„To, že byl závěs ve šperkařské škole i zhotoven, stvrzuje punc s písmeny TS, který po našem dotazu majitelka na uzávěru řetízku nalezla. Dokládá to i zlacená viněta C. k. Odborná škola zlatnická v Turnově na polstrování originálního pouzdra, v němž je závěs po celou dobu uchováván. Velice jsme stáli o to, aby se šperk dostal zpět do Turnova a stejně uvažovala i majitelka závěsu. Akceptovali jsme proto jí navrženou cenu 2000 dolarů plus náklady na poštovné,“ vyprávěl kurátor Cogan.
Pro devadesátiletou majitelku ale bylo obtížné šperk dobře zabalit a absolvovat poměrně složitou proceduru odeslání do Turnova. „Obrátili jsme se proto s prosbou o pomoc na Julii Turner, americkou šperkařku a galeristku žijící v Los Angeles, která se v roce 2007 účastnila našeho mezinárodního šperkařského sympozia. Přestože již od té doby uplynulo šestnáct let, Julie okamžitě zareagovala a velmi ochotně pomohla. Navíc vzniklo mezi oběma ženami i přes velký věkový rozdíl přátelství,“ popsal Cogan.
Jak vlastně šperk kdysi strýc majitelky získal? Jednoduše: šperkařská škola pravidelně uvolňovala některé výrobky do dobročinných aukcí, nebo je přímo prodávala zájemcům.

Tagy