weby pro nejsevernější čechy

Věž kostela v Jítravě dostává nová okna a okenice. I díky penězům z kraje

Rekonstrukci řady památek podpořil letos prostřednictvím dotačního fondu aindividuálních dotací Liberecký kraj. Jednou z památek je kostel svatého Pankráce v Jítravě. Na obnovu okenic a elipsovitých oken věže putovalo z krajského rozpočtu 65 tisíc korun.

„Pětačtyřicet let téměř nulové péče za komunismu se na kostelích podepsalo opravdu zásadně. Dnes jsou kostely v majetku jak církví, tak obcí a měst. Při rozhodování o dotaci nás však zajímá nikoliv majitel, ale památková hodnota objektu,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V Jítravě, německy Deutsch Pankraz, se nacházel farní kostel již v polovině 14. století.
V letech 1710 až 1730 byl zbudován nový kostel, tentokrát již v barokním stylu. Na jeho severní straně byla roku 1737 postavena polygonální kaple.

V dubnu 1868, za jarní bouřky, byl kostel zasažen bleskem a zcela vyhořel. Za rok a půl byl však nově vybudován a vysvěcen. Poslední opravy se uskutečnily v roce 2009. Zařízení kostela je pseudobarokní, pocházející z období po roce 1868.

Skromně působící církevní památka bez velkých ozdob stojí uprostřed hřbitova, na němž se nalézá mimo jiné i hrob rodu Leuteltů – právě z usedlosti číslo 52 na horním konci obce pod lesem pocházel otec slavného básníka Jizerských hor Gustava Leutelta.

Tagy