weby pro nejsevernější čechy

Rekonstrukce Pohádkové kašny v Děčíně bude pokračovat druhou etapou

V květnu začne druhá etapa rekonstrukce Pohádkové kašny na Masarykově náměstí. S ukončením této etapy se počítá do konce letošního roku. Kolem kašny bude opět postaveno z bezpečnostních důvodů oplocení, tentokrát ale v menším rozsahu než při první části rekonstrukce.

Zatímco loni během první etapy došlo ke statickému zajištění kašny (kvůli otřesům z dopravy), tentokrát proběhne restaurování samotné kašny. Vápenec středového sloupu se rozpadá, dojde proto k jeho zajištění, aby se prodloužila soudržnost zbylých pevných partií, především těch ve vodě. Dojde k revizi vrchní mísy a ke zpevnění trhlin. Výtokové kovové doplňky čeká ošetření, aby byly plně funkční. Nádrž kašny protéká, hlavním úkolem restaurování proto bude izolovat ji proti průtoku a průsaku. Vzhledem ke stáří izolace od roku 1907 bude původní izolace vyjmuta a zhotovena nová izolující vana vyzdívkou v podobném přírodním minerálním materiálu tomu původnímu.

Nové sochy

Současně probíhá dvoufázová výtvarná soutěž o návrh sochařské výzdoby Pohádkové kašny což je třetí etapa celé rekonstrukce kašny. Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích: Návrh replik a Volná tvorba. Návrhy bylo třeba předložit do 30. ledna letošního roku. Poté se sešla porota, která návrhy posoudila a vybrala 6 návrhů, které postoupí do druhé fáze soutěže, tedy výběru vítězného návrhu porotou. Podmínkou památkářů a poroty u volné tvorby je, aby sochy odpovídaly reálným postavám, které jsou inspirovány pověstí o Loubské víle.

Finance

1. etapa– stavební práce a statické zajištění kašny (náklady jsou dle smlouvy o dílo ve výši 4 183 395 Kč + DPH, z toho dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK pro rok 2022 činí 958 000 Kč.)

2. etapa– restaurátorské práce (náklady jsou dle smlouvy o dílo ve výši 1 698 100 Kč + DPH, město podalo žádost o dotaci do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK pro rok 2023.)

Tagy