weby pro nejsevernější čechy

Oprava střechy kostela Mistra Jana Husa v České Lípě pokračuje. Kraj opět přispěl statisíci

Také v letošním roce odsouhlasili krajští radní a zastupitelé poskytnutí peněz na obnovu památek v rámci individuálních dotací. Tato částka činí 13,8 milionu korun. Jedním z projektů, které se dočkají podpory, je kostel Mistra Jana Husa v České Lípě. Peníze se využijí na opravu střešního pláště. Kraj podpořil opravu kostela i v loňském roce, a to stejnou částkou, která byla použita na opravu zavěšeného stropu kostela.

„Neutěšený stav památek v našem kraji nás netěší, a proto jsme přistoupili, kromě pomoci v podobě dotačního programu, také k individuálním podporám, které se týkají mimořádně rozsáhlých obnov nebo výjimečně cenných památek. To je i případ husitského kostela v České Lípě,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Povrch střechy je v havarijním stavu. Zatéká do ní, pročež jsou poškozeny nosné prvky krovu a podlaha půdy. Rekonstrukce přinese výměnu současné střešní konstrukce. Veškeré dřevěné prvky projdou chemickým ošetřením a střecha získá krytinu z pálených tašek bobrovek.

Kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské v českolipském městském parku není jen místem pravidelných bohoslužeb, lidé se zde setkávají také na pravidelných kulturních akcích. Stavba podle návrhu českolipského architekta Richarda Broscheho, byla uvedena do provozu v roce 1929 jako německý evangelický kostel. Ten byl roku 1930 vybavený vynikajícím varhanním nástrojem drážďanské firmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. Pro vynikající akustiku kostela a tyto vzácné varhany patří kostel k nejvýznamnějším koncertním sálům v České Lípě.

Tagy