weby pro nejsevernější čechy

O prvním zářijovém víkendu dělníci osadí nosníky mostovky ve Svijanech

Rekonstrukce mostu ev. č. 279-004 ve Svijanech přes silnici D10 pokračuje. O víkendu 3. a 4. září dojde k osazování nosníků mostovky. Přinese to s sebou některá dopravní opatření.
„Jsem rád, že stavební práce pokračují podle plánu. Stavíme formou design & build.
To v praxi znamená, že stavební firma bude pružně a rychle reagovat na případné změny zadávacích požadavků. Zatím jsme spokojeni. Prosím řidiče o trpělivost. Nový most bude mít dlouhou životnost a bude sloužit i dalším generacím,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.
Postup stavebních prací včetně dopravních omezení:

1) sobota 3. září 2022
 čas: 11:00–16:00
montáž nosníků v poli 4 nad účelovou komunikací
účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
provoz na silnici D10 bude ve dvou pruzích obousměrný s uzavřeným vnitřním pruhem
u středního dělícího pásu
po silnici III/27911 v poli 1 mohou řidiči projíždět bez omezení
 čas: 16:00–22:00
montáž nosníků v poli 3 nad dálnicí D10 směrem na Turnov
účelová komunikace v poli 4 bude uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
Uzavřen bude jízdní pás D10 směrem na Turnov (objízdná trasa povede po souběžné větvi
D10-1 nad mostem)
silnice III/27911 v poli 1 bez omezení
 čas 22:00 (sobota)–6:00 (neděle)
přejezd jeřábu do prostoru silnice III/27911 u pilíře 2, technologická přestávka

2

účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
provoz D10 ve dvou pruzích bude obousměrný, uzavřený bude vnitřní pruh u středního
dělícího pásu
na silnici III/27911 v poli 1 bude kyvadlový provoz kvůli bezpečné vzdálenosti projíždějících
vozidel od patek jeřábu

2) neděle 4. září 2022
 čas 6:00–11:00 montáž nosníků v poli 2 nad dálnicí D10 směrem na Prahu
účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
uzávěra dálnice D10 směr Praha – objízdná trasa po souběžné silnici III/27911
silnice III/27911 v poli 1 – kyvadlový provoz kvůli bezpečné vzdálenosti projíždějících
vozidel od patek jeřábu
 čas 11:00–15:00 montáž nosníků pole 1 nad silnicí III/27911
účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
provoz na D10 ve dvou pruzích obousměrně, uzavřený vnitřní pruh u středního dělícího pásu
uzávěra silnice III/27911 – objízdná trasa povede po sil. 27911, 2799, 279, 27917 přes
Svijanský Újezd
 čas po 15. hodině
účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
provoz D10 ve dvou pruzích obousměrně, uzavřený vnitřní pruh u středního dělícího pásu
silnice III/27911 v poli 1 bez omezení

Tagy