weby pro nejsevernější čechy

Nová budova Fakulty zdravotnických studií je příkladem profesionálního propojení teorie s praxí

Dva roky budovala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v areálu ústecké Masarykovy nemocnice nové sídlo pro svoji fakultu zdravotnických studií. Unikátní propojení pracovníků nemocnice se studenty a pedagogy fakulty je realizováno doslova suchou nohou, přes spojovací chodbu.

V červnu roku 2020 UJEP zahájila výstavbu nového sídla zdravotnické fakulty přímo v centru areálu Masarykovy nemocnice. Po dvou letech a dvou měsících rozsáhlý nemocniční areál na Bukově zdobí supermoderní stavba, která od nového akademického roku vzdělává studenty zdravotnických oborů UJEP na té nejvyšší úrovni.

Ústecké univerzitě umožnily realizovat vizi zdravotnické fakulty přímo v areálu nemocničního komplexu finance EU a státního rozpočtu ČR, a to prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v tomto případě konkrétně z výzvy pro strukturálně postižené regiony v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, známého pod zkratkou RE:START. „Otevřela se nám možnost vytvořit ideální model, kdy je budoucí zdravotnický personál vysokoškolsky vzděláván přímo v nemocnici. Přináší to značnou řadu benefitů nejen v oblasti vzdělávání, ale také hospodaření s financemi. Této příležitosti jsme se chytli a už ji nepustili,“ vzpomíná rektor doc. Martin Balej.

Vměstnat celý objekt fakulty o půdorysu 2 054 m2do tak již poměrně zastavěného areálu na Bukově nebylo nijak snadné, avšak projektant stavby, Chválek Ateliér s. r. o., využil tamních prostorových možností maximálně. Fakulta má pět podlaží, z toho jedno částečně podzemní a 4 nadzemní. Horní dvě podlaží ustupují tak, aby bylo docíleno zmíněné výškové návaznosti na sousední objekty (z jedné strany lůžkové oddělení pavilonu A, z druhé strany pavilon D).

I exteriér budovy přináší do stále se rozvíjejícího nemocničního areálu další moderní a svěží urbanistický prvek. Pro venkovní úpravu byl zvolen kontrast mezi jednoduchou omítkou ve světlém barevném odstínu (odstín světle šedé/bílé) a kovovým barevným obkladem na vystupujících hmotách objektu v odstínu světle zelené v matném provedení. Výrazným prvkem jsou také pevné nadokenní slunolamy chránící okna učeben a kanceláří na jihozápadní fasádě před slunečním svitem.

Nová budova fakulty zdravotnických studií je kompletně bezbariérová. Hlavní vstup je řešen přes spojovací plato začínající u hlavního vchodu do nemocničního Atria, se kterým je zároveň přímo propojen krytou chodbou (spojovacím krčkem).

Fakulta zdravotnických studií je v současné době nejdynamičtěji se rozvíjející fakultou UJEP. „Úspěšné akreditace nových studijních programů v posledních sedmi letech se odrazily v enormním nárůstu počtu našich studujících. Od nového akademického roku budeme vzdělávat na 1 100 studentů,“ konkretizuje děkan FZS UJEP doc. Zdeněk Havel.

Slavnostní otevření nového sídla FZS UJEP proběhlo 22.9. 2022.

(zdroj: tisková zpráva Mgr. Jany Kasaničové, kancléřky a tiskové mluvčí UJEP)

Tagy