weby pro nejsevernější čechy

Českolipské muzeum je plné zvířat z celého světa

Pozoruhodnou stálou expozicí nazvanou Zvířata z celého světa se může pochlubit Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Její základ tvoří sbírka Heinricha Wedricha z České Lípy tvořená exponáty, které tento sběratel získával koupí na svých obchodních cestách v druhé polovině minulého století. Orientoval se především na exoty ze všech zoogeografických oblastí. V roce 1904 odkázal svou sbírku i s budovou muzea v Havlíčkově ulici městu.

„Atmosféru expozice dotváří i původní vitríny a celkové pojetí prostoru, které hned u vstupu upozorní na historickou hodnotu sbírky,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V roce 1934 pak byla do muzea převezena z Chomutova sbírka loveckých trofejí spolku Hubert. Byly to trofeje zvěře, denních i nočních dravců a řady druhů kachen.
V roce 1937 muzejní sbírky doplnila kolekcí exemplářů sbírkou exponátů ze severního Ruska a Sibiře.

Soubor všech zmíněných sbírek čítal více než 3000 kusů. Další exponáty získalo muzeum ze školních sbírek, například z českolipského gymnázia, a jiných muzei. Přírůstky do sbírky exotů získává muzeum také od severočeských zoologických zahrad a od soukromníků.

Od roku 1992 sbírky doplňují i předměty dovezenými z přírodovědných expedic, které pořádá muzeum společně se společností ZOOGEOS.Hlavním cílem je především uchování cenného historického souboru exotických exponátů a jeho další zpracování včetně doplňování o nové přírůstky. Expozice má sloužit veřejnosti i vědeckému zájmu odborníků.

Tagy