weby pro nejsevernější čechy

Kraj plní, co slíbil. Navyšuje kapacity v zařízeních sociálních služeb

Rada Libereckého kraje plní to, k čemu se zavázala ve své koaliční smlouvě. Postupně navyšuje kapacity pobytových služeb sociální péče, tentokrát čtyřiceti místy v budoucím Domově seniorů v Hrádku nad Nisou, na jehož stavbu se dnes byl podívat hejtman Martin Půta.V areálu bude mít místo i lékařská ordinace, samostatné oddělení s osmi lůžky pro klienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou.

Město vyprojektovalo objekt, který je v pasivním standardu, to znamená, že objekt ve své fotovoltaice a v dalších zdrojích vyprodukuje více elektrické energie a energie obecně, než kolik sám spotřebuje. Město také na stavbu získalo dotace a nabídlo kraji převod tohoto objektu pouze za vlastní podíl, tedy rozdíl mezi náklady a dotací. Za 77 milionů, což je vlastní podíl města, tak získáme majetek ve výši 271 milionu korun. Dotace bude z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu životní prostředí,“vysvětlil hejtman Martin Půta.„Tuto mimořádnou nabídku by zřejmě málokdo odmítl. Jsme připraveni jednat s dalšími poskytovateli služeb, ať už jimi budou organizace městské, obecní, neziskové nebo soukromé. Pokud někdo další zajistí takto celkově dobře připravený projekt, stavbu i s jejím vybavením, včetně zajištění financování za pomoci dotace, pak jsme takovému jednání vždy otevřeni.“

Domov seniorů Hrádek nad Nisou je vyprojektován podle trendu pasivního standardu a k tomu bezbariérově, tak, jak by v budoucnu měly vypadat všechny veřejné budovy. Vzhledem k tomu, že v sociálních službách jsou a stále budou více žádoucí spíše menší zařízení rodinného typu, splňuje stavba i tento směr. „Sociální péči chceme také rozvrstvit po kraji, nesoustředit ji pouze do jednoho nebo dvou centrálních bodů, i kvůli pohodlné dojezdové vzdálenosti pro příbuzné budoucích klientů,“uvedl hejtman Půta. Při výstavbě zařízení v Hrádku nad Nisou spolupracuje kraj s ředitelem Domova důchodců v Českém Dubu.„Ten nám na základě vlastní dlouholeté praxe pomáhá zohlednit v průběhu prací všechny provozní záležitosti.“

V souladu s trendem chytrého hospodaření obdržela výsledná energetická náročnost budovy, která roste v Oldřichovské ulici v Hrádku nad Nisou na bývalých školních pozemcích, hodnocení písmenem A – tedy mimořádně úsporná. Dům bude, co se energií týče, soběstačný. Teplo, chlazení a dodávky teplé vody obstará systém tepelných čerpadel. Zařízení je bez nároků na elektrickou energii a plyn.„Střechy jsou využity k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaického systému. Budova je navržena jako vysoce inteligentní a pasivní s využitím nejmodernějších dostupných technologií,“sdělil jeden z autorů návrhu, Robert Koska.

Liberecký kraj městu Hrádek nad Nisou poskytne finance postupně. Nejprve kraj tento rok uhradí městu 40 milionů, zbývajících 37.169.258 korun dostane město až po skončení doby udržitelnosti, která je pět let. Budoucí zařízení Domov seniorů Hrádek nad Nisou začne sloužit klientům v červenci 2024.

Tagy