weby pro nejsevernější čechy

Schránka z věže kostela v Hrádku vydala tajemství: historické listiny

Opravu lucerny na věži kostela sv. Bartoloměje provádí římskokatolická farnost v Hrádku nad Nisou díky finančnímu přispění Libereckého kraje, který na tento účel z dotačního programu uvolnil 134.072 korun.

V letošním roce jsme byli schopni uspokojit všechny správně podané žádosti o dotaci na obnovu památek. Žádost hrádecké farnosti byla jednou z nich. Jsem ráda, že i díky podpoře Libereckého kraje došlo za poslední roky k řadě obnov,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Sanací prošla konstrukce lucerny, která dostala nový nátěr. Restaurování se dočká vrcholový kříž s makovicí. V ní byla uložena od poslední opravy věže, která se uskutečnila v 60. letech minulého století, olověná schránka.

Tu nyní otevřeli. Místní římskokatolickou farnost zastupoval farář Radek Vašinek, město Hrádek nad Nisou starosta Josef Horinka. Na otevření dohlížely pracovnice Státního okresního archivu v Liberci, které se opatrně snažily obsah oddělit od zkorodovaného vnitřku schránky. Nechyběl vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu v Liberci Petr Freiwillig.

Uvnitř nebyly mince, ale pouze listiny. Ta nejmladší byla z roku 1966 a nejstarší pravděpodobně z první poloviny 18. století. K restaurování a podrobnějšímu zkoumání si je převzal liberecký Státní okresní archiv.

Tagy