weby pro nejsevernější čechy

Rakouské a ostravské mládě orlosupa bradatého našlo náhradní pěstouny v liberecké zoo

Záchrana ohrožených druhů je společným cílem moderních evropských zoologických zahrad. Za tímto účelem si zoo bezplatně poskytují většinou odrostlá zvířata, která se dál zapojují do chovných skupin nebo vytvářejí nové chovné páry. Tentokrát však došlo k přesunům dvou několikadenních mláďat orlosupů bradatých, která byla v liberecké zoo podložena pod náhradní rodičovské páry stejného druhu. Tato úzká spolupráce mezi zoologickými zahradami má obrovský význam pro záchranu a obnovení divoké populace orlosupů v Evropě. Většina přirozeně odchovaných jedinců je totiž vypuštěna do přírody evropských velehor.

Zásadní podmínkou pro vysazení do volné přírody je přirozený odchov mláděte pod rodiči svého druhu, do kterého člověk nijak významně nezasahuje. Nezřídka se ale stává, že některé páry dravých ptáků o svá mláďata z různých důvodů nepečují a hrozí, že by vyklubaná ptáčata nemuseli přijmout.
V takovém případě se zoologové ve spolupráci s koordinátorem chovu snaží nalézt náhradní pěstouny v jiné zoologické zahradě. To byl právě případ i dvou mláďat orlosupů bradatých, která se poslední únorový den vylíhla v zoologické zahradě v Ostravě a v rakouském Haringsee.
„V Zoo Ostrava jsou chovány dva páry orlosupů bradatých – mladší, který doposud úspěšně odchoval jedno mládě, a starší zkušenější pár, který už odchoval několik vlastních mláďat a má rovněž zkušenosti s odchovem adoptivních mláďat. Na přelomu roku snesly oba páry vejce, která byla inkubována v líhni,“ přibližuje tisková mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková. „Vzhledem k nejistotě odchovu mláděte jsme po konzultaci s koordinátorem Evropského ex situ programu (EEP) mládě podložili na hnízdo staršímu a velmi zkušenému páru,“ vysvětluje ostravská zooložka Adéla
Obračajová. Oba zkušení rodiče mládě přijali a začali o něj okamžitě pečovat. Druhé mládě, potomek staršího ostravského páru, se vylíhlo 28. února 2023. „Protože starší pár už odchovává mládě mladšího páru, bylo nutné ve spolupráci s EEP koordinátorem najít náhradní rodičovský pár. To se podařilo v Zoo Liberec, kam bylo mládě převezeno 7. března, a ještě ten den podloženo,“ dodává Adéla Obračajová.
Liberecká zahrada, stejně jako ta ostravská, chová dva páry orlosupů bradatých a oba již mají s péčí o mláďata nějaké zkušenosti. „Náš starý, více než třicetiletý pár úspěšně přivedl na svět již 18 potomků.
Z důvodu vysokého věku se mu ale v posledních 4 letech mláďata již nelíhnou. Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem je ale ideálním kandidátem na pěstounskou péči pro jiná orlosupí mláďata.
Jako například pro to ostravské, o které se již téměř týden vzorně stará, zahřívá ho a pravidelně krmí,“ vysvětluje zoolog Jan Hanel.


V letošním roce své mládě ale bohužel neodchoval ani liberecký mladý pár. „Desetiletá samice sice snesla jedno oplozené vejce, ale zárodek se bohužel v raném stádiu inkubace přestal vyvíjet,“ doplňuje Hanel. Proto i tento samec se samicí byli následně nabídnuti jako další náhradní rodičovský pár a ve středu 8. března byl pod ně do hnízda podložen malý orlosup z Rakouska. „V tomto případě jsme ale byli trochu nervózní, jak adopce dopadne a zda orlosupi mládě přijmou. Přeci jen ještě nejsou tak zkušení, i když dosud úspěšně odchovali 2 jedince. Naštěstí oba ptáci zareagovali jako zběhlí pěstouni a mládě okamžitě začali zahřívat. Několik hodin trvalo, než ho začali krmit, ale od té doby se o něj starají více než vzorně,“ dodává Hanel.
Pokud se vše podaří a mláďata úspěšně dorostou do věku 100 dní, budou s velkou pravděpodobností vypuštěna do volné přírody evropských Alp, kde byli tito dravci v průběhu dvacátého století na většině lokalit úplně vyhubeni. Díky záchranným projektům a úzké spolupráci zoologických zahrad se daří majestátné orlosupi bradaté do evropských hor znovu navracet. Jen liberecká zahrada projekt poskytla již dvanáct mláďat tohoto druhu, která byla vypuštěna v horách napříč celou Evropou. Řada z nich už ve volné přírodě sama zahnízdila a přivedla na svět další mláďata, která již vyrostla v přirozeném prostředí evropských velehor.

Tagy