weby pro nejsevernější čechy

Nová výstava představuje historii českolipské vagónky

Nevšední výstava o českolipské vagónce, na které se podíleli i pamětníci z regionu, bude ke zhlédnutí v části ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě odpátku 5. 5.Záštitu nad ní převzal Ing. Jan Sviták,statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy Libereckého kraje.

Veřejnost je srdečně zvána i na vernisáž, která proběhne ve čtvrtek 4. 5. v 17 hodin s doprovodným kulturním programem.

Výstava „Příběh českolipské vagónky (1918–2023)“ poskytuje divákovi náhled do historie výroby nejen železničních vozidel v České Lípě.V prvních dvou částech představuje stručný vývoj dopravy na Českolipsku od středověku až po současnost a také historii výroby železničních vagónů v České republice, která probíhala od 20. let 19. století. Třetí, největší část je věnována historii závodu a produkci českolipské vagónky, která během své éry vyráběla kromě nákladních a osobních železničních vagónů také tramvaje, elektrické lokomotivy, autobusy nebo kabiny pro visutou lanovou dráhu. „V roce 2023 to bude právě 105 let od založení této významné českolipské firmy,“ připomíná kurátor výstavy Marek Hofman, etnograf vlastivědného muzea.

Českolipská vagónka je svázána se životem obyvatel v regionu. „V České Lípě a v okolí se najde stále mnoho pamětníků, jejichž rodiny byly profesně svázány s touto výrobou. Proto to není jen výstava zaměřená na technické parametry výroby, ale odráží také příběhy lidí z našeho města,“vysvětluje ředitel muzea Zdeněk Vitáček, proč výstava obsahujei krátký exkurz do bydlení a rekreace zaměstnanců a vlivu vagónky na kulturu a sport.

Kromě panelů s texty a fotografiemi je výstava obohacena o řadu trojrozměrných exponátů a sbírkových předmětů.Část exponátů pochází ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, ale většina vystavených exponátů v podobě modelů vagónů a vlaků, archiválií a doplňků je zapůjčena ze soukromých sbírek a tyto dosud nebyly společně vystaveny.

Výstavu v ambitu bude možné zhlédnout do 29. 10. 2023, slavností zahájení proběhne ve čtvrtek 4. 5. v 17 hodin.

Tagy