weby pro nejsevernější čechy

Hospic z daru zakoupí čtyři antidekubitní matrace

Finanční dar ve výši 30 tisíc korun předají ve čtvrtek 10. srpna 2023 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Zdislavy v Liberci. Ten z daru zakoupí čtyři antidekubitní matrace, které pomáhají v prevenci proti tvorbě proleženin. Celková částka, kterou nadační fond Hospic sv. Zdislavy podpořil, činí téměř 480 tisíc korun.

Jedním z projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Jedná se např. o automatická polohovací lůžka, lineární dávkovače léků, kyslíkové koncentrátory, odsávačky, toaletní vozíky či výše uvedené antidekubitní matrace, které jsou klíčové pro péči o trvale ležící pacienty a při předcházení vzniku proleženin,“ dodává zakladatelka fondu.

Mezi nejdůležitější pomůcky, které půjčujeme, patří elektrická lůžka s kvalitními antidekubitními matracemi,“ říká ředitelka hospice Ing. Taťána Janoušková. „Tyto matrace významně přispívají nejen ke zlepšení komfortu ležících pacientů, ale také jsou významnými pomocníky proti vzniku dekubitů. Vzhledem k velkému využívání je však nutné matrace pravidelně vyměňovat. V současné době bychom potřebovali pořídit 10 antidekubitních matrací, které by nahradily ty opotřebované,“ vysvětluje paní ředitelka. Za dar NF Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, protože i díky této pomoci můžeme obnovu uskutečnit a čtyři antidekubitní matrace zakoupit,“ dodává.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. poskytuje své služby v Libereckém kraji již od roku 2009. Jeho hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Liberecku a Jablonecku. Od ledna 2016 poskytuje nejen domácí hospicovou péči, ale provozuje i lůžkový hospic s 28 pokoji pro klienty. Během svého fungování poskytl své komplexní služby již mnoha nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (www.hospiczdislavy.cz).

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 6 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. V roce 2018 otevřel nadační fond pro pečující rodiny na Rakovnicku také půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Tagy