weby pro nejsevernější čechy

ART WEEK a DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Spojováním jednotlivých zdánlivě nesourodých prvků může vzniknout něco jedinečného a magického. Nové technologie probouzející k životu exponáty ze 16. století nebo site-specific instalace vytvářející v architektonickém prostoru fantazijní krajinu. To je jen malá ochutnávka letošního ročníku festivalu Art Week Liberec, který jednou za rok propojuje současné umění s jedinečnými památkami.

Art Week Liberec po roce opět přináší to nejlepší ze současného umění. Na sedm dní oživí veřejný prostor a partnerské instituce site-specific instalacemi, malbou nebo audiovizuálními projekcemi. Letošní již sedmý ročník zavede umění například do Lidových sadů nebo do nově zrekonstruovaného Paláce Liebieg, který se nedávno otevřel veřejnosti.
„Účast na letošním ročníku přislíbil mezinárodně uznávaný audiovizuální umělec Pavel Mrkus, sochařka Linda Wrong, která svými díly konfrontuje diváka s provokativními tématy rezonujícími společností, či zvukový experimentátor a performer žijící mezi Prahou a Berlínem Aloïs Yang. Libereckou část zastupuje autorka Nela Maruškevičová, čerstvá absolventka Fakulty výtvarného umění v Brně,“ představuje kurátorka festivalu Jana Bernartová.

Kurátorka Dana Zikmundová pokračuje: „Do festivalu se zapojila také Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci a její studenti. Natálie Demuthová, Jakub Janďura a Václav Podestát z ateliéru Loskot-Prokeš připravili site-specific instalaci pro liberecké náměstí. Interaktivní objekt na hranici volného umění a designu bude sloužit jako prostředek k podnícení diskuse a interakce mezi lidmi. Víc ale nebudeme prozrazovat, nebylo by to překvapení.“
Nedílnou součástí výstavního programu jsou i doprovodné akce. Rodiče a jejich ratolesti se mohou těšit například na sochařskou dílnu inspirovanou díly Lindy Wrong. Ti starší si pak rozhodně nesmějí nechat ujít workshop vedený Janem Pickem – s využitím svého mobilního telefonu a digitálních technologií si vytvoříte novou tvář. Pro ty, kdo si chtějí rozšířit obzory v oblasti historie malby, je připravena přednáška Anny Habánové.
Sledujte také výstavní program v dalších galeriích. Do artmapy se letos zapojila galerie Ahoj Nazdar Čau (vitrínky Kina Varšava), Kunst halla a Kunst kout, Moon Gallery na Papírovém náměstí nebo jablonecké výstavní prostory Nisa Factory a Galerie Kaplička.
Více na www.artweekliberec.cz a ehd-toffd.eu.

INFO
Art Week Liberec je festival současného umění. Od roku 2020 je navíc zařazen do celorepublikové platformy týdnů umění a patří k významným událostem prezentujícím současné umění na severu Čech. Prostřednictvím krátkodobých intervencí a výstav současného českého a mezinárodního umění představuje aktuální celospolečenská témata a otevírá nad nimi diskuzi. Cílem je díky společensky angažované výstavní činnosti a s ní úzce spjatými dopro-vodnými kulturními aktivitami přispět ke zvýšení atraktivity výtvarného umění pro širší veřejnost, posílit a iniciovat občanskou angažovanost a zájem o společenské dění i budoucnost regionu.
Otevírací doby jsou uvedeny u jednotlivých objektů. Vstup je zdarma.

Informace o výstavě, instalacích a doprovodném programu naleznete na artweekliberec.cz, ehd-toffd.eu a na face-
booku @ARTWEEKLIBEREC.

PARTICIPUJÍCÍ / MÍSTA
Natálie Demuthová, Jakub Janďura, Václav Podestát / Náměstí Dr. E. Beneše 2/10, Liberec
Anna Habánová / Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího)
Nela Maruškevičová / Lidové sady – Vyhlídková věž, Liberec
Pavel Mrkus / Severočeské muzeum v Liberci
Jan Picko / Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího)
Linda Wrong / Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího)
Aloïs Yang / Kino Varšava

DOPROVODNÝ PROGRAM
9. 9. 13:00 slavnostní zahájení AWL, Palác Liebieg, zahrada, U Tiskárny 1/81, Liberec, 460 01
9. 9. 15:00 umění pro děti, Palác Liebieg, výtvarný ateliér, U Tiskárny 1/81, Liberec, 460 01
11. 9. 15:00 workshop New face Jana Picka, Palác Liebieg, výtvarný ateliér, U Tiskárny 1/81, Liberec, 460 01
12. 9. 17:00 přednáška Anny Habánové Willi Sitte (1921–2013), malíř z Chrastavy, Palác Liebieg, U Tiskárny

1/81, Liberec, 460 01

14. 9. 16:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou Danou Zikmundovou, setkání v Severočeském muzeu
13. 9. 18.00 vernisáž výstavy Petry Švecové Uvnitř, Galerie Kaplička, Palackého, Jablonec nad Nisou
15. 9. 18:00 vernisáž výstavy Vladimíra Svobody Krajina, Nisa Factory, Janovská 132/39, Jablonec nad Nisou
Art Week Liberec se koná za podpory Statutárního města Liberec, MKČR, Libereckého kraje
a dále Technické univerzity Liberec.

KONTAKTY
jana.bernartova@artweekliberec.cz, +420 775 032 007
dana.zikmundova@artweekliberec.cz, +420 724 106 590

Tagy