weby pro nejsevernější čechy

Desetiletou cestu k záchraně bozkovských varhan završí slavnostní

Před více jak deseti lety se to zdálo jako neuskutečnitelný sen, stačilo však dát dohromady pár zapálených lidí a cesta k jeho naplnění mohla začít. Bozkovským varhanám hrozil bez rychlého restaurátorského zásahu zánik, avšak díky všem, kterým jejich osud nebyl lhostejný, budou v sobotu 21. října 2023 slavnostně uvedeny znovu do provozu.

Nádherný zvuk tohoto vznešeného nástroje se tak po letech ticha opět rozezní ke cti Královny hor.
Potřeba a přání zachránit varhany v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově, jež nese přízvisko Královny hor, visely ve vzduchu dlouhou dobu. Teprve na sklonku roku 2012 byly učiněny první konkrétní kroky, a to když Krajský úřad Libereckého kraje přijal oznámení o zřízení veřejné sbírky. Stalo se tak 20. prosince, proto se celý projekt naplno rozběhl až se začátkem roku 2013.

Nyní vás tedy po více jak dekádě můžeme srdečně pozvat do Bozkova, kde se 21. října od 10:00 uskuteční slavnostní svěcení varhan Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým. Ve 14:00 bude následovat varhanní koncert, který na nově zrestaurované varhany odehraje prof. Václav Uhlíř z Pardubic.
„Naše farnost měla před lety jeden velký sen, opravit vzácné bozkovské varhany. A sen se v letošním roce stává skutečností. Mnoho těch, kteří se o něj zasloužili, již není mezi námi, ale doufám, že se z toho v Domově Otce radují. Budeme však rádi, když každý, kdo může, s námi přijde úspěšné dokončení projektu oslavit,“ říká P. ThMgr. Krzysztof Mikuszewski MS, farář Římskokatolické farnosti Bozkov a dodává: „Vypůjčím si při této příležitosti kousek citátu, který mnohé vystihuje: Nezapomeň snít, sny se uskutečňují. A nezapomeň snít o lidech, kteří ještě lidmi jsou.“
Jak šel čas s bozkovskými varhanami
Varhany z roku 1852 jsou dílem albrechtického varhanáře Josefa Predigera a patří mezi nejcennější a
největší varhanářské památky 19. století v České republice. Ukrývají 24 rejstříků a 1298 píšťal, které mají
všechny díky podpůrnému projektu Záchrany vzácných bozkovských varhan, tzv. adopci píšťal své adoptivní
majitele. Poslední z píšťal byly adoptovány v říjnu roku 2021 a celkově tento počin přispěl do veřejné sbírky
částkou přesahující 900 tisíc korun. Jména všech známých dárců byla zaznamenána do pamětní knihy, jež
bude uložena v kostele pro příští generace.
Velkou zásluhu na záchraně varhan má rovněž Liberecký kraj, který během let prostřednictvím dotací přispěl
na jejich obnovu takřka polovinou celkově vynaložené částky, tedy 2 735 597 Kč. Celkové náklady se
vyšplhaly na 5 527 360 Kč a jejich druhou část pokryla již zmíněná veřejná sbírka, adopce píšťal, výtěžek z
benefičních koncertů, Ministerstvo kultury ČR skrze dotaci Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (462 000 Kč), Misionáři Matky Boží z La Saletty, Matice
Bozkovská a rovněž částky získané za několikeré umístění v soutěži veřejných sbírek Máme vybráno (58
500 Kč, z toho 30 000 Kč v roce 2017 za 1. místo v kategorii Cena veřejnosti).
Několik důležitých faktů
Práce na restaurování varhan: Dalibor Michek – varhanářství
Intonace a ladění: Zdeněk Henych
Montáž: Milan Novotný a Radim Vichr
Práce na kovových píšťalách: Štěpán Kopeček
Restaurování varhanní skříně: ArteGram s.r.o. ( práce provedli Štěpán a Ludmila Gottwaldovi pod vedením
Ondřeje Sklenáře)
Zpracování restaurátorského záměru a odborný dozor: Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog a
kampanolog
Poděkování si dále zaslouží všichni, kdo se podíleli na administraci projektu, jeho správném chodu a
financování či propagaci. Veliké díky patří dárcům i těm, kdož přispěli modlitbou a panu Květoslavu
Zaplatílkovi z Tiskárny Zaplatílek, který vytiskl letáčky poskytující informace o projektu a sbírce.

Tagy