weby pro nejsevernější čechy

Na zámku v Doksech pokračují v obnově střechy nad jižním křídlem

V obnově zámku, kterému po mnoha letech vdechlo život, pokračuje město Doksy. Podalo žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, se kterou uspělo. V rámci letošní etapy obnovy se tak opravy dočkají poškozené části krovu, laťování a klempířské prvky a na střechu přijdou pálené tašky bobrovky.

Celkově obnovou projde střešní krytina jižního křídla o výměře zhruba 270 metrů čtverečných. Rozpočet činí celkem 2.309.971 korun včetně daně, dotace Libereckého kraje bude činit 43,29 % z celkových výdajů projektu.

V letošním roce se nám podařilo podpořit všechny žádosti na obnovu památek, které splnily požadovaná kritéria, a to i ty individuální, jejichž žadatelé míří na rozsáhlé obnovy. U individuálních dotací jde většinou o obnovy, které jsou rozložené na několik etap. To je také příklad zámku v Doksech,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Projekt má vazbu na další projekty, které v posledních dvou letech v Doksech provedli: záchranu havarijních částí krovu východního a západního křídla zámku či opravu a konzervaci střechy hospodářských budov.

Zámek, jehož nedílnou součástí je i park s ohradní zdí a dalšími drobnými stavbami, patří mezi nejhodnotnější a prozatím zcela nedoceněná panská sídla v severních Založil jej koncem 16. století Jan z Vartemberka, na přelomu 17. a 18. století prošel barokní valdštejnskou přestavbou. Další výraznější úpravy byly provedeny v letech 1912 a 1913. Tři hlavní zámecké budovy tvoří písmeno U.

Od roku 2019 je zámek trvale přístupný. Nalézají se v něm městská knihovna, turistické informační centrum, muzeum Čtyřlístku a prohlídkový okruh s expozicí věnovanou mimo jiné rodu Valdštejnů.

Tagy