weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj podpoří miliony korun kulturu v regionu i Rok české hudby

O vyhlášení dvou dotačních programů resortu kultury rozhodlo na svém zasedání koncem listopadu Zastupitelstvo Libereckého kraje. Jedním je program nazvaný 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, druhým pak zcela nový program – 7.11 Rok české hudby.
Peníze z prvního zmíněného podpoří kulturní a umělecké akce a projekty se zaměřením na hudbu, divadlo, výtvarné umění, tanec, tradiční lidovou kulturu a folklor. Zaměří se především na akce a projekty se širším společenským přínosem, jež mají regionální a nadregionální charakter, na akce rozvíjející regionální kulturu a na uchování kulturních tradic.
Pro rok 2024 došlo v programu ke změnám u nejnižší a nejvyšší možné dotaci. Minimální se zvýší z deseti na dvacet tisíc korun a maximální z padesáti na sedmdesát tisíc. Celkem jsou v tomto programu k dispozici dva miliony korun a lhůta pro podávání žádostí je od 17. ledna do 14. února příštího roku.
Na ten připadá Rok české hudby, který od svého založení v roce 1924 vždy jednou za deset let připomíná významná výročí osobností české hudby. Rok 2024 je o to významnější, že na něj připadá 200. výročí narození Bedřicha Smetany a jubilea dalších velikánů, jakými jsou Antonín Dvořák, Josef Suk, Leoš Janáček a řada dalších.
Proto se i Liberecký kraj rozhodl českou hudbu podpořit a vyhlásit na rok 2024 speciálně zaměřený dotační program. „Podpoříme hudební a divadelní projekty zaměřené na klasickou hudbu – koncertní akce, divadelní a baletní představení a výstavy vytvořené a realizované na území Libereckého kraje, které se váží k významným hudebním výročím příštího roku. Myslím, že tento jednorázový program může být motivací pro pořadatele přijít s mimořádnými kulturními projekty,“ řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
V programu je vyčleněných sedm set tisíc korun, minimální výše dotace je padesát a maximální sto tisíc korun. Žádosti lze požádat od 17. ledna do 14. února příštího roku.

Tagy