weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj hledá Památku roku pro letošek. Nominace přijímá do 30. dubna

Již jen několik dní je možné přihlásit se do devátého ročníku soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje; termín vyprší 30. dubna. Soutěž, jejímž cílem je upozornit na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu, vypisuje Liberecký kraj.

Skutečně velice stojíme o to, aby se nám hlásilo co nejvíce majitelů úspěšných obnov památek. Jejich obnovy jsou inspirací příkladem pro ostatní majitele,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovního ruchu Libereckého kraje.

Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky, případně její etapy, v kalendářním roce. Platí také, že vlastník se musí podílet na obnově minimálně stotisícovou částkou. Stejně vysoká finanční odměna pak čeká na výherce, stejně jako pamětní deska s označením Památka roku 2023 Libereckého kraje.

Aktuálně se na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy mohou v praxi vést i k tomu, že v kraji někdo nemovitost koupí a ve své podstatě zachrání, jako tomu bylo například u Kittelova domu, zámku Navarov a několika lidových staveb ve Žďáru u České Lípy.

Přihlášky, nechť se podávají na krajském úřadu u odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu do30. dubna e-mailem na formuláři, který se nachází na webu kraje. Adresa zní pamatky@kraj-lbc.cz.

Tagy