weby pro nejsevernější čechy

Historicko-antropologický seminář 2018

Vážení přátelé muzea, historie a archeologie, před 20 lety vzniklo při Historickém oddělení českolipského muzea samostatné Pracoviště archeologie a speleoantroplogie, o rok později byl položen základ úspěšného vzdělávacího projektu VMG ČL, který znáte jako Historicko-antropologický seminář.

Již po skončení Semináře 2016 jsem byl dotazován na jeho pokračování. Zájemci, zejména našimi stálými posluchači, jsme byli oslovováni i v loňském roce.

S radostí Vás tak informuji o dokončení příprav programu Historicko-antropologický seminář 2018, jehož zahájení a první přednáška proběhnou ve středu 21. února, v tradičním čase od 15:50 do 18:00 hod., v přednáškovém sále (Klubovně) ve 2. patře hlavní budovy muzea.

Seminář 2018 bude oproti předchozím ročníkům pouze tříměsíční, se zakončením ve 2. polovině května. Dvacet lekcí bude zahrnovat 7 kratších výukových kurzů, kterými Vás provedou specialisté ze 4 odborných organizací.

Těšit se můžete na kurzy:

– Úvod do archeologie pravěku a středověku

– Archeologie raného středověku II (předkřesťanská duchovní tradice, počátky českého státu)

– Vybrané kapitoly z kastelologie

– Keltové a středomořský svět

– Česko a Slovensko ve sjednocující se Evropě (1989 – 2000)

– Zamyšlení nad stoletím republiky

– Archaeologia Africa III – nejvýznamnější památky Maghrebu (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky)

Historicko-antropologický seminář 2018 je bezplatný vzdělávací program VMG ČL určený studentům vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogům, pracovníkům v kultuře a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení.

Informace k Semináři 2018 budou v nejbližších dnech zveřejněny (a průběžně aktualizovány) na muzejních webových stránkách. Informováni budete v případě zájmu rovněž mailem.

Informace o předchozích ročnících a zaměření semináře naleznete zde: http://www.muzeumcl.cz/obsah/Historicko_antropologicky_seminar

Těšíme se na Vás!

S pozdravem

Petr Jenč, archeolog a speleoantropolog, vedoucí úseku záchranných výzkumů

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,

příspěvková organizace Libereckého kraje

Muzeum exotické přírody a jeskynní archeologie

Náměstí Osvobození 297/1

470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 487 723 223

GSM: +420 778 536 457, +420 605 245 855

www.muzeumcl.cz

Tagy